Turystyka

Miasteczko galicyjskie - "Przygoda z czasem przeszłym"

Miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu to projekt rekonstrukcji zabudowy małomiasteczkowej z czasów XIX wiecznej Galicji. Projekt realizowany jest przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od roku 2005. Miasteczko to zespół obiektów zlokalizowanych wokół niewielkiego placu rynkowego. Tworzące je budynki to repliki dawnych domów, zakładów rzemieślniczych i budynków użyteczności publicznej. Miasteczko galicyjskie to nowy, budowany od 2005 roku sektor Sądeckiego Parku Etnograficznego czytaj dalej...

Bazylika Katedralna w Tarnowie

Powstanie najstarszej parafii w Tarnowie wiąże się z okresem lokacji miasta w pierwszej połowie XIV wieku. Kościół wzniesiony w północno - zachodniej części miasta, obecna Bazylika Katedralna, od początku nosił wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i prawdopodobnie mieścił się w obrysie obecnej nawy głównej. czytaj dalej...

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie jest najstarszym muzeum diecezjalnym utworzonym na ziemiach polskich. Otwarte zostało 25 października 1888 roku z inicjatywy ówczesnego rektora Seminarium Duchownego w Tarnowie księdza Józefa Bąby, który został również pierwszym dyrektorem muzeum. Początkowo mieściło się ono w budynku Seminarium, jako "Muzeum Seminaryjne sztuki kościelnej". czytaj dalej...

Sądecki Park Etnograficzny - "Muzeum wieś"

Sądecki Park Etnograficzny to skansen regionalny, prezentujący architekturę i kulturę ludową Sądecczyzny. Na jego terenie zgromadzono 75 obiektów. W czterech sektorach prezentowane jest budownictwo poszczególnych grup etnicznych. Najstarsze obiekty na terenie Parku pochodzą z XVII wieku. Latem w skansenie odbywają się imprezy folklorystyczne, podczas których prezentowane są zarówno tańce, jak i tradycyjne rzemiosło regionu. czytaj dalej...

"Koryznówka" w Nowym Wisniczu - Muzeum Pamiątek po Janie Matejce

Siedziba obecnego muzeum, będącego oddziałem Muzeum Okręgowego w Tarnowie powstała w połowie XIX wieku, jej budowniczym był Leonard Serafiński, mąż Joanny Giebułtowskiej, siostry żony Jana Matejki. Nazwa domu pochodzi od nazwiska poprzedniego właściciela terenu - Koryzny, który sprzedał grunt pod dom Serafińskim. czytaj dalej...

Dwór Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

W pamiętnikach Ignacego Jana Paderewskiego znaleźć można wzmianki o Kąśnej Dolnej, miejscowości w pobliżu Ciężkowic w regionie tarnowskim. Paderewski był właścicielem dworu i majątku w Kąśnej w latach 1897 - 1903. W tym okresie przyszły premier rządu Rzeczypospolitej przebywał w majątku co roku, przyjeżdżając tu z rodziną w okresie letnim. Dwór wraz z parkiem położony jest na południe od drogi z Jastrzębiej do Ciężkowic, na stoku wzgórza, które wznosi się w kierunku zachodnim. Dwór w Kąśnej jest jedynym zachowanym do obecnych czasów domem Paderewskiego. Obecnie mieści się w nim muzeum i prowadzona jest działalność koncertowa. czytaj dalej...

Uzdrowisko - Kopalnia soli w Bochni

Kopalnia Soli jest bez wątpienia najcenniejszym zabytkiem Bochni. Bocheńska kopalnia jest nie tylko najstarszą kopalnią soli w Polsce, a zarazem najstarszym zakładem produkcyjnym w Europie, otwartym po odkryciu złóż soli kamiennej w 1248 roku, kilkadziesiąt lat wcześniej niż miało to miejsce w Wieliczce. Najlepszy okres w historii kopalni to czasy Kazimierza Wielkiego, który dał mieszkańcom Bochni najszersze przywileje. czytaj dalej...

Dwór w Dołędze

Dziewiętnastowieczny dwór stanowi od 1981 roku oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Dołęga położona jest 35 kilometrów od Tarnowa w kierunku północno - zachodnim, na terenie gminy Szczurowa. Historia tego miejsca wpisuje się w dzieje Polski XIX i XX wieku. Właściciel Dołęgi - Teofil Pikuziński - był jedną z ofiar rabacji chłopskiej 1846 roku. czytaj dalej...

Muzeum Lalek w Pilźnie

Muzeum Lalek w Pilźnie powstało na bazie Pracowni Artystycznej "Kasia", której historia sięga początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Powstała w 1981 roku jako firma rodzinna wykonująca stroje ludowe dla lalek. Od ponad 20 lat jest znaną w całym kraju firmą, która traktuje swoje lalki jak małe dzieła sztuki, dochowując wierności wzorom etnograficznym i historycznym. czytaj dalej...

Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Muzeum Drogownictwa istnieje w Szczucinie od 1982 roku, początkowo jako Izba Pami ę ci. Od 1992 roku widnieje w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a od 2005 działa pod nazwą Wydzia ł Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Placówka w Szczucinie, położona przy drodze z Tarnowa do Kielc, to jedyne muzeum i skansen techniki budowy oraz utrzymania dróg w Polsce czytaj dalej...

Zalipie - malowana wieś

Zalipie - wieś położona na Powiślu Dąbrowskim, w gminie Olesno. Turyści z całego świata przyjeżdżają tu obejrzeć malowane w niepowtarzalny sposób w kwiatowe wzory domy, zdobione przez ich mieszkanki. Pierwsze opisy twórczości ludowej z terenu Zalipia i okolicznych wsi pochodzą z początku XX wieku, a sam zwyczaj ozdabiania przez kobiety wiejskich izb malowanymi na ścianach kwiatami wywodzi się najprawdopodobniej z wieku XIX, kiedy to nowoczesne, na ówczesne czasy, domy z piecami kuchennymi i kominami zastąpiły chaty z zakopconymi, ciemnymi ścianami. czytaj dalej...

Leasing konsumencki *

Z początkiem lipca 1011 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622). Ustawa w art. 9 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w zakresie regulującym tzw. leasing konsumencki), które m.in. zliberalizowały dostęp do leasingu, umożliwiając osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej zawieranie umów określanych od tej chwili jako leasing konsumencki. czytaj dalej...

Umowa o usługi turystyczne, czyli jakie prawa ma turysta wyjeżdżający z biurem podróży.

Każdy z nas marzy o udanym urlopie, o tym, aby nikt i nic nie zakłócił nam oczekiwanego wypoczynku. Niestety, ale bywa i tak, że zamiast realizacji marzeń następuje realizacja najczarniejszego koszmaru. czytaj dalej...

Sprzedaż konsumencka – kilka przydatnych informacji

Sprzedaż konsumencka to sprzedaż (dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa) rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Rzecz taka nazywana jest towarem konsumpcyjnym. Towarem konsumpcyjnym będzie zarówno samochód, telewizor jak i jogurt czy też buty. czytaj dalej...

Rzecznik konsumentów – uprawnienia.

W ostatnim czasie wiele osób zwraca się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie z prośbą o pomoc, jednakże tak do końca nie wiedząc jakie uprawnienia mu przysługują. Postanowiłem zatem przybliżyć (przypomnieć) te uprawnienia. czytaj dalej...

| | | |