Felietony

Twoje połączenie...

Twoje połączenie jest piętnaste w kolejce oczekujących – taki komunikat to norma przy próbie dodzwonienia się do rejestracji w placówce medycznej. A równocześnie sporo z nich zachęca do rejestracji telefonicznej lub online, zapewniając, że jest to forma wygodniejsza, bez konieczności wychodzenia z domu. Cierpliwość pacjentów wystawiana jest na ciężką próbę. czytaj dalej...

Słowo na Poniedziałek Wielkanocny

Ksiądz Janusz Królikowski, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie skierował do wiernych Słowo na Poniedziałek Wielkanocny. Tekst publikujemy poniżej w całości. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski - Dictum Acerbum - Wieczny wszedł w czas – Adwent 3

Różne postawy myślowe, nawet jeśli zwracają się do prawdy i uczciwie chcą ją poznać, mogą zaciemnić uchwycenie tajemnicy wcielenia Syna Bożego. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski - Dictum Acerbum - Od wątpliwości do nadziei - Adwent 2

Niedziele Adwentu pozwalają nam na nowo przeżyć kolejne doświadczenia serca ludzkiego, które przechodzi od wątpliwości i od zniechęcenia do wiary i do nadziei. W realnym życiu te etapy są długie - czasami nieskończenie - jak wieki bezsenności. Gdy św. Tomasz z Akwinu mówi o etapach, które rozum musi przejść, aby osiągnąć pewność istnienia Boga, nie używa - jak czynią współcześni - pojęcia „dowód”, ale „droga”. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Rozpacz ludzkości – Adwent 1

Od upadku pierwszych ludzi do przyjścia Jezusa Chrystusa ludzkość musiała wypić aż do dna kielich wszelkich rozpaczy. Dzień po dniu majestat oblicza Bożego ulegał stopniowemu zaciemnieniu i zamętowi z powodu mitów, które zapełniły niebiosa błazeńskimi i okrutnymi bożkami. Po beznadziejnym zwątpieniu w Boga, człowiek zwątpił w wszechświat, a machina świata wydała mu się walcem, który bezwiednie miażdży dobrych i złych, nie zostawiając człowiekowi innej możliwości niż przyjęcie nieludzkich postaw: pogodzenia się stoika lub cynizmu zrozpaczonych. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - O przemocy

Panosząca się i demaskowana z wielu stron przemoc domaga się namysłu, prowadzącego do diagnozy i szukania środków zaradczych. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Praca i świętość

Jest rzeczą oczywistą, że praca stanowi najbardziej powszechne doświadczenie człowieka, które dogłębnie wpisuje się w ludzki los i w ludzkie przeznaczenie. Oczywiście, można powiedzieć, że praca stanowi również o ciężarze ludzkiego losu – praca jest uciążliwa i zdaje się być pewnym ograniczeniem nałożonym na człowieka, ponieważ pracując człowiek wprawdzie zapewnia sobie środki do życia, ale zarazem traci wiele znaczących możliwości poznania, nawiązania oczekiwanych relacji, spełnienia wielu pragnień i dążeń, które nosi w sercu itd. Praca zdaje się iść pod prąd temu, co oczekiwane przez człowieka. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Kościół i liberalizm

Nierzadko słyszy się w ostatnich czasach, także ze strony ludzi obdarzonych autorytetem w kwestiach społecznych i kościelnych, jakoby Kościół był zwolennikiem liberalizmu. Są tacy, którzy twierdzą, że liberalizm, który w XIX wieku był zwalczany przez papieży, w XX wieku został przyjęty przez Kościół, a nawet że byłby zalecany w jego aktualnym nauczaniu społecznym. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Ubóstwo świata i my chrześcijanie

W dzisiejszym świecie nadal jest wiele ubóstwa, i to nie tylko ubóstwa materialnego. Życie – i samo objawienie Boże – pokazuje, jakie i jak różnorodne formy może przybrać ubóstwo w różnych dziedzinach egzystencji osobistej i społecznej. Od ubóstwa materialnego przechodzi się do dyspozycji i postawy duszy upokorzonej i zgniecionej. Ubóstwo jawi się jako „skandal”. W Księdze Hioba dramatycznie wybucha „krzyk ubogich” (34, 28); przedłuża się w Psalmach, nabierając roli profetycznej, którą podejmą prorocy Sofoniasz i Izajasz w „Mesjaszu ubogich”. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski "Dictum Acerbum" - Katolicy a problemy publiczne

Katolicy mają prawo i obowiązek uczestniczyć w życiu publicznym i politycznym. Sprawa domaga się namysłu, dlatego zostaje tutaj zaproponowane kilka uwag na ten temat. Podejmując to zagadnienie, trzeba uwzględnić związek między życiem publicznym, byciem katolikiem i wolność wyboru w kwestiach politycznych. Życie publiczne stanowi jakby ramy, w których rozgrywa się życie każdego człowieka, a więc także życie katolika. Każdy człowiek, także katolik, zawsze zachowuje pewien margines wolności, na mocy którego może wnieść coś osobistego i nowego do życia publicznego całego społeczeństwa. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Boże Narodzenie ma dalszy ciąg… w Kościele

Jak co roku, w najbliższych dniach myśli bardzo wielu ludzi będą powracać do Nocy Bożego Narodzenia. W wielu językach zabrzmią słowa znanej kolędy: Cicha noc, święta noc..., która opiewa wydarzenie, jakie już ponad dwa tysiące lat temu miało miejsce w Betlejem. Boże Narodzenie to jedna z niewielu tajemnic zbawczych, które dokonały się w nocy i które także liturgia Kościoła wiąże z nocną celebracją mszy świętej, popularnie zwanej „pasterką”. Ta nocna tajemnica i nocna celebracja dotyczą narodzin i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – i tylko tych dwóch tajemnic. Liturgia podpowiada nam, abyśmy w najbliższych dniach, gdy wspominamy narodzenie w ciele Słowa Bożego opiewali „najświętszą noc – nox sacratissima”. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Odkryjmy wartość prawdziwego świętowania

Z łatwością można zauważyć, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Kuszące sklepowe wystawy, naciskające wręcz reklamy w supermarketach i rozmaitych galeriach, okolicznościowe produkty w atrakcyjnych opakowania – wszystko to nie pozwala zapomnieć, że rytm świąt w zwykły sposób postępuje naprzód. Wszystko to podporządkowane jest jednemu celowi – przerobić ludzką potrzebę i religijny wymóg świętowania na gotówkę. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Narodził się wam Zbawiciel

I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie (Łk 2, 10-12). czytaj dalej...

Wyborczy miszmasz

Nie za bardzo chcę i nie będę wiele pisał o kandydatach na prezydenta naszego miasta. Nie będę pisał o skutecznym Ryszardzie, ani o kromce chleba Anny, czy też o młodym elektoracie Jakuba. Napiszę o radnych, bo to mnie ciekawi. Ale zanim to zrobię, zadać muszę jedno pytanie. Dlaczego na żadnej z debat kandydatów na włodarza, czy też gospodarza, bo to określenie stało się ostatnio popularne, nie został zaproszony, albo może został, a nie pojawił się czwarty kandydat? Bo przecież mamy ich czworo. czytaj dalej...

Ks. Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Piękno zachętą do pracy

Życie człowieka jest związane z trudem. Jest to stwierdzenie tak oczywiste, że jakiekolwiek jego uzasadnianie mogłoby zostać uznane za jałowe szukanie problemu, które może zadowolić tylko czystego intelektualistę, który tym więcej usiłuje mieć do powiedzenia, im bardziej oczywiste zagadnienie podejmuje. Problem trudu zaczyna jednak być poważnym problemem i staje się wyzwaniem intelektualnym i egzystencjalnym, gdy zauważymy, że także miłość, a więc to najwznioślejsze i najbardziej zadowalające człowieka doświadczenie duchowe jest związane z trudem, często wręcz niemałym. czytaj dalej...

| | | |