Muzeum do remontu

 Jeszcze w sierpniu rozpocznie się kolejny etap remontu i rozbudowy budynku Muzeum Okręgowego w Tarnowie w Rynku 20-21. Realizowane w tym roku prace kosztować mają ponad 556 tysięcy złotych,a pieniądze uzyskano z budżetu samorządu województwa. Do końca października zostanie również wyremontowana wiata na wozy cygańskie w Muzeum Etnograficznym.

 

W Tarnowie rozpoczyna się drugi etap przebudowy i rozbudowy zespołu kamienic w Rynku i ulicy Kapitulnej, siedziby Muzeum Okręgowego. To kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku projektu rewaloryzacji, konserwacji i rozszerzenia publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

W tym roku przeprowadzona zostanie m.in. rozbudowa części podziemnej kamienicy od strony podwórka, gdzie zostaną zlokalizowane sanitariaty, budowa nowej klatki schodowej prowadzącej z piwnic do parteru, przebudowa schodów, budowa sanitariatów przystosowanych dla niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniem socjalnym dla pracowników muzeum. Wykonane zostaną także nowe instalacje wodne, kanalizacyjne, c.o. i elektryczne.

Zaplanowano również przeprowadzenie konkursu na projekt aranżacji wnętrz i wystawy stałej pod roboczym tytułem „Dzieje miasta i regionu”, do której założenia koncepcyjne zostały wypracowane po specjalistycznych konsultacjach z Małopolskim Instytutem Kultury.

Całość inwestycji w roku 2015 będzie kosztować ponad 556 tysięcy złotych, i jest to dotacja inwestycyjna samorządu województwa. Prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu, a całość zostanie zamknięta  do końca bieżącego roku. W czasie remontu budynek Rynek 20-21 będzie częściowo nieczynny.

Do końca października zostanie również wyremontowana wiata na wozy cygańskie w Muzeum Etnograficznym. W ramach robót zostanie wymienione pokrycie dachowe z papy asfaltowej na gont bitumiczny imitujący gont drewniany.

Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie ponad 30,5 tys złotych, a całkowita wartość robót wyniesie niespełna 35 tysięcy złotych.

17.08.2015
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |