Powrót sztandaru

 Do Muzeum Okręgowego w Tarnowie powrócił po konserwacji pochodzący z 1928 roku sztandar Zarządu Powiatowego PSL „Piast” w Tarnowie. Po wojnie sztandar ten przez wiele lat przechowywany był w kaplicy Wincentego Witosa na wierzchosławickim cmentarzu.

 

Do Muzeum Okręgowego w Tarnowie powrócił po konserwacji pochodzący z 1928 roku sztandar Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” w Tarnowie.

Z dokumentów i przekazów wiadomo, że poświęcenie sztandaru odbyło się w dniu 30 września 1928 roku w Wierzchosławicach. Jak podaje ówczesna prasa, sama uroczystość szybko przemieniła się w wielką manifestację chłopską pod przewodnictwem Wincentego Witosa. Udział w tym wydarzeniu wzięło około czterech tysięcy ludzi, z czołowymi działaczami PSL „Piast”.

Sztandar w całości wykonano ręcznie. Jego awers ma kolor zielony; w centralnej części umieszczono obraz olejny przedstawiający siewcę, w górnym  lewym rogu obrazu umieszczono wizerunek Matki Boskiej Tuchowskiej, poniżej motyw kwiatowy (maki, stokrotki, bławaty, kłosy zbóż) w formie łuku. U dołu sztandaru napis zaczerpnięty z wiersza Kazimierza Tetmajera „Polska”. Rewers ma  kolor czerwony; w środku wyhaftowano białymi nićmi  białego orła w koronie. Nad godłem napis: PSL PIAST, pod godłem: POWIAT TARNÓW.

Nieznane są losy sztandaru w latach okupacji niemieckiej, natomiast po wojnie przez wiele lat przechowywany był w kaplicy Wincentego Witosa na wierzchosławickim cmentarzu, a następnie trafił do nowo powstałego muzeum w Wierzchosławicach, w domu Witosa.

W latach 1990-1991 poddano płótno misternej konserwacji w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 2015 roku, dzięki uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się oddać sztandar do gruntownej renowacji. Konserwacją sztandaru zajęły się Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie.

16.09.2015
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |