Ogólnopolska konferencja naukowa w Tarnowie

 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się 25 kwietnia ogólnopolska konferencja naukowa „Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu”. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 w auli PWSZ w budynku C.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zaprasza 25 kwietnia na ogólnopolską konferencję naukową – „Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu”.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz formułowanie postulatów dotyczących roli wyższych szkół zawodowych w rozwoju lokalnym, integracji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjnych rozwiązań w kształceniu na potrzeby rynku pracy oraz wdrażania praktycznego profilu studiów.

Konferencja stanowi podsumowanie polsko-norweskiego projektu „Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim”.

Jednym z punktów programu będzie także promocja książki „Praktyczne kształcenie w szkole wyższej. Firma symulacyjna jako innowacyjna metoda kształcenia”, będącej unikalnym podręcznikiem metodycznym.

Konferencja rozpocznie się w auli PWSZ, w budynku C, o godzinie 9.00.

 

Program:

8.00 - Rejestracja gości
9.00 - Otwarcie konferencji, dr Anna Gądek, doc. PWSZ, koordynator projektu, Przedstawiciel Władz PWSZ

9.30 - Założenia reformy szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia studiów na profilu praktycznym – dr Anna Gądek, doc. PWSZ
9.50 - Europejski wymiar wyższego szkolnictwa zawodowego. Perspektywy dla Polski – dr hab. Marek Frankowicz
10.10 - Rozwój, stagnacja czy kryzys kształcenia zawodowego w szkołach wyższych – dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ

10.30 - przerwa kawowa

11.00 - Dylematy kształtowania postawy obywatelskiej – prof. dr hab. Anna Łabno
11.15 - Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych na przykładzie przedsiębiorców z Tarnowa – dr Jolanta Stanienda
11.30 - Turystyka w programie studiów Lillehammer University College a potrzeby i możliwości kształcenia w zakresie turystyki w PWSZ w Tarnowie – prof. dr hab. Czesław Nowak
11.45 - Dyskusja
12.30 - Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne SYMTUR jako przykład wdrożonego projektu dydaktycznego w szkole wyższej – mgr Dorota Koptiew
12.45 - Projekt polsko-norweski SUSTMAN, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i procesy produkcji jako przykład innowacji i dobrej praktyki – mgr Beata Łazarska, dr Karolina Zawieja-Żurowska
13.00 - Model ekonometryczny jako efektywny i innowacyjny środek dydaktyczny – mgr inż. Michał Koptiew
13.15 - Podsumowanie i zakończenie konferencji
13.30 - Zwiedzanie pracowni symulacyjnej i zakończenie konferencji

23.04.2016
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedzielę?
| | | |