Tarnów skorzysta z norweskich wzorów

 Trwają prace nad utworzeniem Tarnowskiego Klastra Energii. Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego przetwarzać powstające w mieście, niezagospodarowane w recyklingu odpady na energię elektryczną i cieplną. Ma to wygenerować oszczędności w wysokości 10 milionów złotych rocznie.

 

Koncepcję realizacji Tarnowskiego Klastra Energii przygotowują dla miasta: Fundacja Poszanowania Energii wspólnie z norweską firmą Norsk Energi. - Główne cele tego przedsięwzięcia to poprawa jakości powietrza, zmniejszenie wydatków z budżetu miasta na utylizację odpadów i wykorzystanie powstających w mieście odpadów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki temu docelowo na lokalnym rynku zostanie 10 milionów złotych – podkreśla Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Projekt „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” ma charakter pilotażowy i jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Opracowane przez ekspertów rozwiązania, bazujące na doświadczeniach Tarnowa, mogą być wykorzystane w trakcie prac legislacyjnych dotyczących m.in. zagadnienia budowania klastrów energii w Polsce.  - Podobnej idei jeszcze w naszym kraju nie zrealizowano, ale to nie jest eksperyment, ponieważ takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach. Technologicznie to nie jest nowość, natomiast nowe będą rozwiązania organizacyjno-prawne - mówi Andrzej Wiszniewski, ekspert Fundacji Poszanowania Energii.

Fundamentalną ideą Tarnowskiego Klastra Energii jest stworzenie lokalnego systemu, pozwalającego przetwarzać powstające w mieście, niezagospodarowane w recyklingu odpady na energię elektryczną i cieplną, która byłaby wykorzystywane zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i przez odbiorców indywidualnych.

Dzisiaj odpady te są odbierane przez podmioty zewnętrzne i zagospodarowywane poza Tarnowem. Miasto nie tylko traci surowiec energetyczny, ale także płaci wysokie opłaty za jego utylizację, wynoszące około 5,5 mln zł rocznie oraz ponosi koszty zakupu węgla, sięgające rocznie kwoty pięciu milionów złotych.

Założeniem realizowanego projektu jest, by odpady zostały przetworzone w instalacji termicznego przekształcania odpadów zlokalizowanej na terenie miasta, a wytworzone ciepło i energia elektryczna były zużywane w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa. Nadwyżki wytworzonej energii odbierze miejska sieć ciepłownicza i system elektroenergetyczny. Klaster pozwoli zatem na częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców kopalnych i będzie ważnym narzędziem, decydującym o poprawie jakości powietrza w mieście. - W Norwegii 65 procent energii cieplnej pochodzi odpadów – podkreśla Jon Tveiten z Norsk Energi, zaznaczając, że Tarnów do wprowadzenia podobnego systemu jest bardzo dobrze przygotowany.

Istotnym elementem powodzenia projektu jest współpraca partnerów działających wspólnie w ramach klastra energii. Porozumienie w sprawie utworzenia Tarnowskiego Klastra Energii podpisali już w kwietniu: Gmina Miasta Tarnowa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie.

Efekty pilotażowego projektu w postaci modelu funkcjonowania miejskiego klastra energetycznego na przykładzie miasta Tarnowa poznamy w czwartym kwartale bieżącego roku. Wówczas też planowana jest rejestracja klastra energii w Ministerstwie Energii.

23.08.2017
Twój komentarz:
Ankieta
Czy wiesz, na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów?
| | | |