Konsultacje społeczne w Tarnowie

 Na kolejne konsultacje poświęcone projektowi budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych zapraszają Prezydent Miasta Tarnowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie. Spotkania z mieszkańcami odbędą się 5 i 6 lutego.

 

W dniach 5 i 6 lutego odbędą się kolejne spotkania poświęcone projektowi budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych. Podczas spotkań zostaną przedstawione technologiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania budowy instalacji.

Mieszkańców osiedli Krzyż, Piaskówka i Klikowa organizatorzy, Prezydent Miasta Tarnowa oraz MPEC Tarnów, zapraszają w poniedziałek 5 lutego, na godzinę 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 14.

Na wtorek, 6 lutego, planowane jest spotkanie otwarte dla mieszkańców Tarnowa, które odbędzie się o godzinie 17.00 w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, MPEC Tarnów, jak również eksperci w dziedzinie termicznego przekształcania odpadów oraz przedstawiciele Tarnowskiego Klastra Energii, który przygotowuje projekt budowy nowoczesnej i ekologicznej instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem nienadających się do recyklingu, przetworzonych odpadów komunalnych - paliwa pre-RDF.

02.02.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |