Olimp ogłasza upadłość

 Biuro Podróży Olimp – Centrum Promocji Last Minute z siedzibą w Krakowie, 7 marca ogłosiło upadłość. Jak zapewnia firma, wszyscy przebywający za granicą turyści maja opłacone i zapewnione powroty do kraju. Klienci, którzy wpłacili zaliczki na konto przyszłych podróży, mogą składać wnioski o wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowych.

 

Biuro Podróży Olimp - Centrum Promocji i Last Minute, w związku z utratą płynności finansowej zmuszone jest to zaprzestania dalszej działalności, tym samym informuje iż nie jest w stanie wykonać obowiązków umownych wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych i zmuszony jest do odwołania wszystkich przyszłych wyjazdów począwszy od dnia dzisiejszego – taki komunika pojawił sie na stonie Biura Podróży Olimp 7 marca. Tego samego dnia . do marszałka Małopolski zostało złożone oświadczenie, że z powodu niewypłacalności biuro nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi na organizację imprez turystycznych. Biuro poinformowało, że poza granicami Polski na imprezach turystycznych we Francji i Włoszech przebywa 252 turystów. Zgodnie z oświadczeniem firmy, 78 klientów podróżuje własnym transportem, natomiast w przypadku pozostałych 174 klientów biuro zadeklarowało, że ich powroty do kraju są opłacone i nastąpią zgodnie z rezerwacjami tj. 9 marca. Biuro posiada gwarancje ubezpieczeniowe organizatora turystyki: Środki z gwarancji ubezpieczeniowych zostaną uruchomione na zwrot wpłat klientów za niezrealizowane imprezy turystyczne. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podmiot, który udzielił zabezpieczenia finansowego, w każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki, przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne. Wszyscy klieci,  którzy dokonali wpłat na poczet przyszłych podróży, mogą składać wnioski o wypłatę środków z  gwarancji ubezpieczeniowych bezpośrednio do gwarantów:

 

w przypadku umów o udział w imprezach turystycznych zawartych do dnia 21 lipca 2018 r. wniosek należy złożyć do :
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa

tel.: 022/50-56-506, fax: 022/50-56-444, e-mail: turystyka@signal-iduna.pl

 

w przypadku umów o udział w imprezach turystycznych zawartych od dnia 22 lipca 2018 r. wniosek należy złożyć do:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

 

07.03.2019
Twój komentarz:
Ankieta
Czy wiesz, na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów?
| | | |