Zgłoś nielegalne wysypisko

 Wysypisko śmieci w pobliskim lesie, ciężarówki, które zaczęły przyjeżdżać na teren położony z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, podejrzane beczki czy pojemniki można, a nawet należy zgłosić do Inspekcji Ochrony Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył  w tym celu interaktywny formularz.


W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami, lub niezgodnego prawem korzystania ze środowiska. Elektroniczny formularz umożliwia każdemu zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Zgłoszenia można dokonać, podając swoje dane lub w sposób anonimowy. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca, oraz dodać krótki opis zgłoszenia. Formularz umożliwia również dodanie zdjęcia lub dokumentu.

Formularz zgłoszenia interwencji dostępny jest pod adresem.

Więcej na stronie GIOŚ.

 

28.06.2021
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |