Pozbyć się azbestu

 To już ostatnia szansa, by w tym roku pozbyć się azbestu. Aby usunąć bezpłatnie szkodliwą substancję z dachu, wystarczy wypełnić stosowny druk i złożyć go w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

 

Osoby, które chcą bezpłatnie usunąć azbest ze swojego dachu, mogą to zrobić jeszcze w tym roku. Do połowy listopada przyjmowane będą stosowne druki w tej sprawie, które należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. W akcji „Usuwanie azbestu" mogą wziąć właściciele posesji prywatnych, znajdujących się na terenie Tarnowa. Za demontaż materiałów azbestowych odpowiada właściciel nieruchomości, a szkodliwe odpady odbiera firma wyłoniona w przetargu. Urząd miasta płaci za odbiór, wywóz i utylizację azbestu, nie dofinansowuje natomiast nowych pokryć dachowych. Od początku roku do tej pory usunięto w Tarnowie 41,87 ton azbestu. Kolejna szansa, by pozbyć się tej substancji, będzie już w styczniu 2022 roku, kiedy ruszy kolejna odsłona akcji. Odpowiednie druki dostępne są u portiera w budynku urzędu miasta przy ul. Nowej 4. Można je wypełnić na miejscu, a następnie zostawić na dzienniku podawczym. Szczegółowe informacje o akcji usuwania azbestu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 14 688 28 72.

 

25.10.2021
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |