Ekospalarnia coraz bliżej

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie podpisało Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska umowę na dofinansowanie budowy spalarni odpadów. Pieniądze już są i gdy wydana zostanie decyzja środowiskowa, budowa stanie się faktem.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisali umowę, w której określono zasady, warunki oraz wysokość dofinansowania przez NFOŚ budowy w Tarnowie spalarni odpadów. Gdyby nie fakt, że wciąż nie ma pozytywnej decyzji środowiskowej, budowa spalarni już mogłaby ruszać.

Decyzje o budowie w Tarnowie spalarni odpadów, a konkretnie, w zgodzie z oficjalnym nazewnictwem, „instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, zapadły w mieście już dawno. Rozpoczęto planowanie i uzyskiwanie nakazanych prawem pozwoleń, ale nagle przeszkodą okazał się protest ekologów, notabene nie z Tarnowa, ale z… Oświęcimia.

W 2017 roku MPEC złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla spalarni.  W czerwcu następnego roku, decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dokument został wydany i wydawało się, że inwestycję będzie można rozpocząć. Od decyzji odwołało się jednak Towarzystwo na rzecz Ziemi i po przejściu przez kilka instancji decyzja środowiskowa została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w czerwcu 2021 roku. Tenże sąd nakazał uzupełnienie dokumentów dotyczących decyzji.

MPEC wykonało zalecenie, ale po zapoznaniu się w GDOŚ z nową dokumentacją orzeczono, że raport oddziaływania instalacji na środowisko musi ponownie przejść konsultacje społeczne i dopiero wówczas decyzja środowiskowa ponownie zostanie wydana. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i prezes MPEC Tadeusz Sieńczak mają nadzieję, że cała procedura zakończy się do końca bieżącego roku.

W 2016 roku koszt budowy planowanej przez MPEC instalacji spalania odpadów wynosił ok. 110 mln zł. W roku 2019 mówiło się o 200 mln zł (netto), obecnie pojawia się kwota 250 mln zł. W marcu tego roku zapadła decyzja, iż projektowana spalarnia otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którym MPEC podpisało odpowiednią umowę. Kwota dofinansowania wyniesie 250 mln zł, z czego 75 mln zł to bezzwrotna dotacja, natomiast 175 mln zł to niskooprocentowana pożyczka. Jak zapewnia prezes MPEC, instalacja będzie ekospalarnią, czyli nowoczesną i bezpieczną dla zdrowia i środowiska elektrociepłownią, w której produkowane będzie ciepło i energia elektryczna w całości przeznaczone na potrzeby mieszkańców Tarnowa.

Po uruchomieniu spalarni, ponad 30 procent ciepła docierającego do mieszkań w Tarnowie miałoby powstawać w efekcie spalania odpadów, co powinno mieć  pozytywny wpływ na opłaty za ciepło, ponoszone przez mieszkańców miasta.

Paliwem w tarnowskiej ekospalarni będą wytwarzane przez mieszkańców, nienadające się do recyklingu, przetworzone odpady komunalne, tzw. paliwo pre-RDF. Obecnie odpady–pre-RDF są wywożone z Tarnowa i służą jako paliwo m.in. dla cementowni. Za ich utylizację mieszkańcy Tarnowa muszą płacić.

W przypadku budowy ekospalarni koszty zagospodarowania odpadów zostaną znacząco zmniejszone, co korzystnie wpłynie na opłaty za utylizację ponoszone przez mieszkańców. Rocznie ekospalarnia będzie mogła przetworzyć 40 tys. ton odpadów.

Korzyści będzie więcej, bowiem funkcjonowanie ekospalarni to ograniczenie spalania węgla w miejskiej ciepłowni o ok. 14 tys. ton rocznie, czyli o 1/3 obecnego zużycia, co znacząco przełoży się na redukcję emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i innych substancji.

Budowa tarnowskiej ekospalarni planowana jest na terenie istniejącej Elektrociepłowni „Piaskówka” przy ulicy Spokojnej. Instalacja zaplanowana jest w oparciu o Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) zgodnie z wszystkimi restrykcyjnymi wymaganiami emisyjnymi wynikającymi z dyrektyw UE i przepisów krajowych. Instalację charakteryzuje niski poziom oddziaływania na otoczenie. Wyklucza się możliwość emisji odorów i innych nieprzyjemnych zapachów. Bezpośrednio z samochodów odpady będą umieszczane w szczelnym bunkrze, w którym panuje podciśnienie – co zapobiega wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Technologia ta stosowana jest we wszystkich nowoczesnych instalacjach termicznej utylizacji odpadów. Wiele z tych instalacji zlokalizowanych jest w centrach miast, w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych.

W studium wykonalności dla projektu zakłada się utylizację mniejszej ilości paliwa pre-RDF niż obecnie produkowana jest w działających w Tarnowie przy ulicy Komunalnej instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).

Paliwo pre-RDF nie będzie składowane na terenie spalarni, tylko dostarczane na bieżąco z tarnowskich instalacji MBP. Transport paliwa odbywał się będzie na trasie ul. Komunalna – ul. Spokojna, w dni robocze, specjalnie do tego przystosowanymi, szczelnymi samochodami ciężarowymi. Do ekospalarni przyjedzie ok. 7 samochodów z paliwem pre-RDF dzienne. Dla porównania obecnie ul. Spokojną przejeżdża 14 332 pojazdów na dobę.

 

23.03.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |