Audyt na plus

 Mościckie Centrum Medyczne jest dobrze zarządzane i systematycznie ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko, a świadczone usługi są zgodne międzynarodowymi standardami. Tak wynika z przeprowadzonego w placówce audytu. Audytorzy podkreślili też pracę ordynatora Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej, doceniając  zaangażowanie w zakresie jak największej skuteczności podejmowanych działań terapeutycznych.

 

Mościckie Centrum Medyczne jest dobrze zarządzane i systematycznie ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko w aspekcie tzw. ewentualnych oddziaływań negatywnych. Potwierdził to audyt okresowy, dotyczący zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001:2015.

Audyt dowiódł najwyższej jakości świadczonych przez spółkę usług, które są zgodnie z międzynarodowymi standardami. Świadczą o tym, otrzymane po raz kolejny, pozytywne rekomendacje jednostki certyfikacyjnej DNV. Zdaniem oceniających, spółka wyróżnia się w skali kraju zaangażowaniem zarządu i kierownictwa, doskonałą komunikacją i dbałością o szczegółowe wypełniania wymagań środowiskowych. W swoich spostrzeżeniach audytorzy odnotowali, że kluczowy personel wykazuje duże zainteresowanie w celu dokładnego rozpoznania szczegółowych wymagań, dotyczących dokumentacji medycznej.

Ponadto w działaniach godnych uwagi, audytorzy podkreślili pracę ordynatora Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej, wykazującego ogromne zaangażowanie w zakresie jak największej skuteczności podejmowanych działań terapeutycznych. Lekarz Damian Cieślikowski bardzo profesjonalnie podchodzi do farmakoterapii, zapewniając pacjentom minimalizację cierpienia. Także personel spółki wykazuje duże zaangażowanie i pozytywnie reaguje na nowe wytyczne, oraz świetnie współpracuje pomiędzy sobą – ocenili audytorzy. - Cieszą nas te wnioski, bo są potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń – komentuje Jan Musiał,  prezes Mościckiego Centrum Medycznego.

Audytorzy potwierdzili, że na bieżąco składane są właściwie raporty, dotyczące oddziaływania na środowisko. Spółka przygotowuje szczegółowe analizy na temat wytwarzanych odpadów czy środków zużytych do dezynfekcji. Potwierdzono, że na terenie MCM właściwie i rzetelnie stosowane są zasady segregacji odpadów. Audyt dotyczył zarówno świadczeń finansowanych przez NFZ, jak i udzielanych na zasadach komercyjnych. Weryfikacja standardów obejmowała procesy doskonalenia pracy, relacji z dostawcami, zarządzania zasobami ludzkimi i szkoleń. Sprawdzano sposób eliminowania zdarzeń niepożądanych, zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i właściwego nadzoru nad aparaturą.

 

 

18.04.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |