Sto lat z górami

 Uchwałą Walnego Zgromadzenia PTT , 8 maja 1924 roku powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie. W tym roku Oddział obchodzi więc okrągły jubileusz, którego zwieńczeniem będzie wspólna zabawa na Turbaczu. Zanim jednak nastąpi turystyczny akcent, 11 maja odbędą się oficjalne uroczystości.

 

Zalążkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, było powstałe w 1873 roku Towarzystwo Tatrzańskie. Towarzystwo początkowo działało za pośrednictwem tzw. delegatów -  przedstawicieli poszczególnych miast. W 1885 roku członkami TT było 29 tarnowian. W chwili wybuchu I wojny światowej, członkostwo w TT posiadało już ponad 110 mieszkańców Tarnowa. Po odzyskaniu niepodległości, na początku lat dwudziestych, nastąpiła zmiana nazwy Towarzystwa i od tej pory funkcjonowało ono jako Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Powstało również w tym czasie kilka nowych oddziałów PTT, czyli samodzielnych struktur terenowych. O powołanie Oddziału PTT w Tarnowie intensywnie zabiegał ksiądz Walenty Gadowski - ówczesny delegat PTT w Tarnowie. Jego starania zakończyły się sukcesem i uchwałą Walnego Zgromadzenia PTT, Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie powstał 8 maja 1924 roku. 14 czerwca Statut Oddziału został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTT. W skład pierwszych władz Oddziału weszli: prezes - ks. Walenty Gadowski, wiceprezes - Romuald Wowkonowicz, skarbnik - Eugeniusz Kirschner, sekretarz - Karol Piękoś. Oddział miał swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 1. W pierwszym roku działalności zorganizowano dwie kilkudniowe wycieczki: w Tatry Zachodnie i w Tatry Wysokie. Obydwie odbyły się w lipcu. Pod koniec 1924 roku Oddział liczył 58 członków. W następnych latach ich liczba nieustannie rosła i wynosiła: w 1926 - 120, w 1928 - 283, w 1932 - 362, w 1933 - 400.

Zgodnie ze statutem, jednym z wielu zadań Oddziału było "udostępnianie gór polskich i ułatwianie ich zwiedzania". W myśl statutu, członkowie prowadzili więc intensywne prace przy znakowaniu szlaków, aktywnie uczestniczyli w tworzeniu bazy noclegowej dla turystów, działali w zakresie ochrony przyrody. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Oddziału, podobnie jak i całego Towarzystwa. Po zakończeniu działań wojennych, Oddział nie zdołał już podjąć samodzielnej statutowej działalności. Jego dawni członkowie, których zostało 27, skupili się tymczasowo w Kole, utworzonym przez krakowski Oddział PTT. 17 grudniu 1950 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie "zgodnie z wolą krajowego aktywu polskich turystów i krajoznawców", zostało zmuszone do połączenia się ze zlikwidowanym również dzień wcześniej Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i wejścia w struktury utworzonego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tarnowski Oddział PTT reaktywowany został w 2009 roku i od tego czasu prowadzi działalność nawiązującą do najlepszych tradycji Towarzystwa, skupiając liczne grono miłośników gór, związanych z Tarnowem i regionem. Pełna historia Oddziału znajduje się pod linkiem https://ptt.tarnow.pl/index.php/o-nas-tt

W sobotę, 11 maja, w Tarnowie odbędą się obchody 100-lecia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie.  Zwieńczeniem obchodów będzie wspólny wyjazd, 22 i 23 czerwca, do schroniska na Turbaczu.

 

Program:

11 maja:

Godz. 9.30 - msza święta w intencji członków i sympatyków PTT w Tarnowie

sprawowana przez kapelana Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

ks. Roberta Piechnika - kościół św. Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie

Godz. 10.30 - konferencja naukowa - sala Oratorium XX Filipinów, ul. Piłsudskiego 9

1. Rozpoczęcie konferencji

2. Powitanie przybyłych na konferencję

3. Wystąpienia zaproszonych gości

4. Wykład na temat działalności księży diecezji tarnowskiej - członków

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w eksplorację Tatr, prof. Stanisław Hodorowicz

Prelekcja – Dzieje Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

w Tarnowie, Janusz Foszcz – wiceprezes Oddziału PTT w Tarnowie

5. Podsumowanie i zakończenie konferencji, dyskusja w kuluarach połączona z poczęstunkiem.

Po zakończeniu konferencji spacer po renesansowym Tarnowie.

 

22-23 czerwca schronisko na Turbaczu

ognisko

wspólna zabawa

 

02.05.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |