Badania prenatalne dla wszystkich kobiet w ciąży

 Dotychczas tylko kobiety powyżej 35. roku życia miały prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. Od 5 czerwca to się zmieni. Prawo do takich badań będą miały wszystkie pacjentki, bez ograniczeń wiekowych. W Małopolsce Wschodniej badania tego typu wykonują m.in. placówki Centrum Zdrowia w Tarnowie, Tuchowie i Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Wszystkie panie w ciąży, od 5 czerwca będą miały prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. Dotychczas mogły je wykonywać tylko pacjentki po 35. roku życia. Celem badań jest identyfikacja ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich diagnostyka we wczesnym okresie ciąży. Rezultatem ma się stać  - o ile to możliwe – podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym. W Małopolsce Wschodniej badania tego typu wykonują m.in. placówki Centrum Zdrowia w Tarnowie, Tuchowie i Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegóły na www.czt.com.pl

Badania prenatalne to różnorodne testy i procedury medyczne przeprowadzane w trakcie ciąży, które pomagają monitorować zdrowie matki oraz rozwój płodu. Mogą one obejmować analizę krwi, ultrasonografie, testy genetyczne oraz bardziej zaawansowane techniki diagnostyczne.

Do udziału w programie wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach. Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia wskazuje terminy, w których powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne. Na etapie poradnictwo i badania biochemiczne, chodzi o okres „pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży. A na etapie poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych, w I trymestrze pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży, w II trymestrze pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży i 6. dniem ciąży”.

Program umożliwia opracowanie planu postępowania, który może zostać wdrożony od razu po narodzeniu dziecka obciążonego patologią. Warto dodać, że w 97 procentach badania prenatalne pozwalają postawić wczesną diagnozę, a w wielu przypadkach zacząć leczenie jeszcze w łonie matki. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, z programu może skorzystać ponad 210 tys. kobiet. Zmiana przepisów to kolejny element pakietu dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”.

24.05.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |