Raport o stanie miasta - debata

 W środę, 19 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie odbędzie się debata nad „Raportem o stanie miasta”. W debacie uczestniczyć może każdy mieszkaniec miasta, pod warunkiem, że wcześniej zgłosi chęć udziału. Treść raportu opublikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa.

 

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, zwołanej na środę, 19 czerwca, odbędzie się debata nad przedłożonym przez prezydenta Tarnowa „Raportem o stanie miasta 2023”. Dokument obejmuje podsumowanie działalności prezydenta Tarnowa w roku poprzednim i zawiera m. in. informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii miasta realizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Tarnowie oraz budżetu obywatelskiego.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Tarnowa. Każdy, kto chciałby w niej uczestniczyć, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 50 mieszkańców Tarnowa. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed sesją, czyli we wtorek, 18 czerwca, w Kancelarii Rady Miejskiej przy ulicy ulicy Legionów 14.

Treść raportu opublikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa w zakładce „Dokumenty wg kategorii” - „Raport o stanie miasta” (link: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2434935,raport-o-stanie-miasta-za-2023-r.html) oraz na stronie internetowej miasta: https://tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Raport-o-stanie-miasta. Raport znajduje się również do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się (tel. 14 68-82-842).

 

08.06.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |