Franciszek Lisowski (1933 - 1939)

Biskup Franciszek Lisowski trafił w 1933 roku do Tarnowa ze Lwowa, gdzie od 1928 roku był biskupem pomocniczym. W czasie swoich rządów diecezją tarnowską zorganizował m.in. jubileusz 1900 - lecia odkupienia i jubileusz 9900 - lecia urodzin świętego Stanisława ze Szczepanowa. Doprowadził do powołania Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w Krzyżanowicach. Zainicjował wydawanie "Tarnowskich Studiów Teologicznych", "Posłańca Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej" oraz czasopisma "Nasza Sprawa". Powołał do życia Diecezjalny Związek "Caritas". Zmarł nagle w 1939 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem wojny.

 

Franciszek Lisowski urodził się w 1876 roku w Cieszanowie jako syn Józefa i Anny Szabatowskiej. Gimnazjum ukończył w Jarosławiu. Studia teologiczne rozpoczął we Lwowie, by kontynuować je na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Tam też w 1900 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a dwa lata później uzyskał doktorat teologii i filozofii. Po powrocie do archidiecezji lwowskiej był kolejno wikarym w Złoczowie, wikarym katedralnym we Lwowie, oraz pracował jako katecheta w gimnazjach. Następnie pracował naukowo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na którym nostryfikował doktorat. Równocześnie pełnił liczne obowiązki w archidiecezji lwowskiej. Był m.in. prefektem, wicerektorem a następnie rektorem seminarium duchownego. W 1925 roku uzyskał godność prałata domowego, a w 1928 roku Pius XI mianował go biskupem tytularnym Mariammae i pomocniczym we Lwowie. Wkrótce został mianowany wikariuszem generalnym oraz kanonikiem gremialnym metropolitalnej kapituły lwowskiej. W 1933 roku papież Pius XI skierował go na biskupstwo tarnowskie. Od razu po przybyciu do diecezji Franciszek Lisowski rozpoczął ożywioną działalność duszpasterską. W ciągu jednego tylko - 1934 roku zorganizował w diecezji 1900-letni jubileusz Odkupienia, Diecezjalny Kongres Eucharystyczny oraz dokonał uroczystej koronacji obrazu MB Bocheńskiej. Od pierwszych dni objęcia urzędu zajął się sprawą kanonizacji bł. Kingi. Co roku wizytował parafie oraz brał udział w odpustach sanktuaryjnych i diecezjalnych. W 1937 roku utworzył Instytut Wyższej Kultury Religijnej, który działał w większych miastach diecezji a w następnym roku założył Katolicki Uniwersytet Ludowy w Krzyżanowicach k. Bochni. W ciągu sześciu lat rządów diecezją biskup Lisowski erygował 16 nowych parafii i konsekrował kilkanaście kościołów i kaplic.

 

Franciszek Lisowski, sam rozmiłowany w pracy naukowej, zachęcał księży do przygotowywania prac magisterskich i doktorskich. Księży profesorów Instytutu Teologicznego nakłaniał, aby zdobywali stopnie naukowe. Był także wrażliwy na ludzką biedę i krzywdę. Po wielkiej powodzi w 1934 roku organizował pomoc dla poszkodowanych, w 1937 roku powołał do życia Diecezjalny Związek "Caritas", a z myślą o księżach emerytach utworzył fundusz zasiłkowy księży diecezji tarnowskiej. Zmarł nagle w czerwcu 1939 roku. Zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany na nowym cmentarzu, wdzięczni diecezjanie ufundowali mu skromny nagrobek. 31 marca 2009 roku doczesne szczątki biskupa Lisowskiego przeniesione zostały do krypty w tarnowskiej katedrze.

06.04.2011
Komentarze:
Grazka: 05.10.2013
biskup
Grazka: 05.10.2013
Biskup Franciszek Lisowski udzielał bierzmowania mojej mamie urodzonej w 1925 na Białej.Wspomina biskupa do dzisiaj.
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |