Zielone perły Tarnowa - Rezerwat Debrza


Rezerwat leśny "Debrza" o powierzchni 9,5 ha utworzony został w 1995 roku. Położony jest w północnej części Tarnowa, przy ulicy Wiśniowej. Utworzono go w celu ochrony lasu lipowo - dębowego z bogatą warstwą runa. Rosną tu przede wszystkim wiekowe lipy i dęby. Ich wiek szacuje się na około 150 lat, a wiek najstarszych dębów, rosnących w północno - zachodniej części rezerwatu, na 250 - 300 lat. Na uwagę zasługują również liczne gatunki ptaków zamieszkujących ten niewielki teren. Dziuple starych drzew sprzyjają ich osiedlaniu się.

"Debrza" to niewielki, odizolowany kompleks leśny w granicach administracyjnych Tarnowa, położony w północnej części miasta, przy ulicy Wiśniowej, otoczony w większości polami i zabudowaniami. Przez jego teren przepływa krętym korytem niewielki potok, którego wody zasilają stawy krzyskie, a następnie rzekę Żabnicę.


Do wojny "Debrza" wchodziła w skład dóbr rodziny książąt Sanguszków z Gumnisk. Na jednym z potężnych dębów zbudowano ambonę umożliwiającą oglądanie okolicznego krajobrazu . Działała tu również gorzelnia, do której wodę dostarczano ze specjalnie wykopanych na potrzeby gorzelni studni drewnianym rurociągiem. Obecnie "Debrza" stanowi własność Skarbu Państwa i administrowana jest przez Nadleśnictwo Gromnik. W roku 2008 Urząd Miasta Tarnowa oraz Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej przygotował ścieżkę przyrodniczo - historyczną "Śladami Sanguszków", obejmującą teren rezerwatu "Debrza" i pobliskich "krzyskich stawów", również stanowiących kiedyś własność rodziny Sanguszków, a dziś współtworzących listę "Zielonych pereł Tarnowa".

 

W 1995 roku na terenie 9,5 ha utworzono rezerwat leśny, przede wszystkim w celu ochrony lasu lipowo - dębowego. Najstarsze dęby na terenie rezerwatu liczą sobie około 250 - 300 lat, wiek młodszych drzew szacuje się na około 150 lat. Na terenie rezerwatu występują również rośliny podlegające ochronie gatunkowej: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła. Fauna rezerwatu, ze względu na jego niewielką powierzchnię, ograniczona jest do małych kręgowców i innych drobnych zwierząt jak jeż wschodni, łasica czy wiewiórka. Na uwagę zasługuje natomiast duża liczba zamieszkujących ten teren gatunków ptaków, żyjących w dziuplach drzew. Oglądać tu można m.in. dzięcioły, puszczyki, zięby, sikory, kowaliki, świstunki, kosy, drozdy, piecuszki, pierwiosnki i pójdźki.

 

Mimo bliskości miasta "Debrza" jest stosunkowo rzadko odwiedzana przez ludzi, co korzystnie wpływa na przyrodę rezerwatu. Niestety, z powodu małej powierzchni i otoczenia ze wszystkich stron terenami zagospodarowanymi, polami uprawnymi oraz zabudowaniami, rezerwat jest narażony na stałą silną presję ze strony człowieka.

06.04.2011
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |