Powiat tarnowski przyjazny środowisku

Powiat tarnowski ponownie znalazł się w gronie samorządów nagrodzonych w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”. Podczas gali, która odbyła się Warszawie, samorząd otrzymał wyróżnienie w konkursie „Polska Wolna od Azbestu”. Przez kolejny rok może także posługiwać się znakiem „Powiatu Przyjaznego Środowisku”.

6 lutego w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X jubileuszowej Edycji Konkursu. Ponadto nadano Przedłużenie Znaku podmiotom, które jako Laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska. Po raz kolejny przyznano również Europejskie Nagrody Ekologiczne samorządom i przedsiębiorstwom, których działania spełniają wymagania formalno - prawne ustawodawstwa krajowego z zakresy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz spełniają standardy Unii Europejskiej z tego zakresu.

Na liście nagrodzonych znalazł się również samorząd powiatu tarnowskiego, doceniony m.in. za walkę z azbestem. Powiat ma również prawo posługiwać się tytułem „Powiat przyjazny środowisku”. W powiecie tarnowskim usuwanie odpadów azbestowych realizowane jest obecnie we współpracy z gminami. Połowę kwoty potrzebnej do unieszkodliwienia niebezpiecznych materiałów wykłada starostwo, drugą zainteresowany samorząd. Taki „montaż finansowy” wprowadzono w ubiegłym roku.

Warto przypomnieć, że powiat tarnowski wprowadził pionierski w Polsce program usuwania odpadów azbestowych już w 2000 roku. Na ich unieszkodliwienie wydano 560 tysięcy złotych, w sumie usunięto 320 dachów azbestowych oraz 82 pryzmy odpadów azbestowych. Odbierając certyfikat „Polska Wolna od Azbestu” starosta Mieczysław Kras podkreślał wkład powiatu w rozwój tego przedsięwzięcia w całym kraju. - Inne samorządy uczyły się od nas tych rozwiązań, dzięki czemu usuwanie azbestu prowadzone jest aktualnie w gminach i powiatach praktycznie w całej Polsce.

Powiat tarnowski uzyskał ekologiczne wyróżnienie po raz drugi z rzędu – tym razem w jubileuszowej edycji konkursu „Przyjaźni Środowisku”. Od ubiegłego roku, gdy powiat zdobywał certyfikaty po raz pierwszy, wdrożono kilka nowych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy ciepłą wodę uzyskuje się dzięki kolektorom słonecznym a w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu działa najnowocześniejsza w regionie kotłownia opalana za pomocą biomasy.

Powiat przymierza się także do wdrożenia ogrzewania za pomocą pomp ciepła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, gdzie mają być uruchomione piece na biomasę bądź kolektory słoneczne.
11.02.2009
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |