Jubileusz rolniczej „Solidarności”

 W niedzielę 15 maja w Zabawie odbędą się uroczystości z okazji 30. rocznicy zarejestrowania NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Na uroczystości zaprasza starosta tarnowski, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność oraz Władysław Żabiński, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.


W sanktuarium pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie 15 maja odbędą się uroczystości jubileuszowe 30 rocznicy rejestracji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Współorganizatorami obchodów są: starosta tarnowski, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność oraz Władysław Żabiński, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.

O godzinie 10.00 rozpocznie się msza święta w intencji rolników i mieszkańców wsi. Po jej zakończeniu wręczone zostaną medale „Solidarności" osobom zasłużonym dla regionu małopolskiego. Następnie uczestnicy uroczystości będą mogli zwiedzić ekspozycję rolną w Izbie Regionalnej w Zabawie.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność"
to jeden z najstarszych związków rolniczych w Polsce. W odróżnieniu od innych państw europejskich, w których tradycje rolniczych związków zawodowych sięgają blisko 100 lat, w Polsce do 12 maja 1981 roku nie było ani jednego rolniczego związku zawodowego. Fakt ten oznaczał jawną dyskryminację stanu chłopskiego, ponadto, bez związków zawodowych rolnicy nie mogli w pełni brać w pełni udziału w życiu społecznym, gdyż działalność społeczna, a zwłaszcza domaganie się praw i obowiązków były nielegalne. Aby rolnicy, bez narażania się na represje ze strony władzy państwowej, mogli w pełni korzystać z należnych im praw, ich działalność musiała zostać zalegalizowana, a możliwość legalizacji istniała jedynie przez zorganizowanie się w rolniczym związku zawodowym. Uwieńczeniem wieloletnich działań najbardziej światłej części polskich rolników była rejestracja pierwszego w Polsce rolniczego związku zawodowego NSZZ RI "Solidarność".

11.05.2011
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |