Adam Leszkiewicz w zarządzie

 21 lutego Adam Leszkiewicz, były dyrektor Gabinetu Wojewody Tarnowskiego, Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa objął funkcję członka zarządu Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Spółka w Kędzierzynie znajduje się w składzie Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów.

 

ZAK Spółka Akcyjna informuje, że komisja przy Prezesie Rady Ministrów rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne, rozpatrzyła pozytywnie wniosek złożony przez Adama Leszkiewicza, wyrażając zgodę na podjęcie przez niego zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów.

Adam Leszkiewicz objął funkcję członka zarządu ZAK S.A. 21 lutego, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej ZAK S.A. Z dnia 12 stycznia.

Adam Leszkiewicz jest doktorantem krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach 1995 -1997 był dziennikarzem, następnie rzecznikiem prasowym i dyrektorem Gabinetu Wojewody Tarnowskiego. Od 1999 do 2002 roku był zastępcą dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie. W latach 2002 - 2006 dyrektorem generalnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W 2001 roku uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przewodniczył radom nadzorczym w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym S.A. w Warszawie. Obecnie sprawuje funkcję członka rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji „Promocja Polska”.

Od stycznia do listopada 2007 roku był sekretarzem miasta Warszawy, a od listopada 2007 roku Podsekretarzem Stanu, Zastępcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od kwietnia 2009 do grudnia 2011 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

21.02.2012
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |