Konsumencka konferencja w Tarnowie

 17 maja o godzinie 10.30 w Sali Lustrzanej w Tarnowie rozpocznie się współorganizowana przez Urząd Miasta Tarnowa konferencja „50 lat Praw Konsumentów”. Konferencja odbywa się pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Nasza redakcja jest jednym z patronów medialnych konferencji.

 

17 maja odbędzie się w Tarnowie konferencja poświęcona prawom konsumentów „50 lat Praw Konsumentów”. Konferencja pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpocznie się o godzinie 10.30 w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej 10 w Tarnowie. Jej zakończenie zaplanowano na godzinę 16.00.

Gospodarzem konferencji będzie Krzysztof Podgórski, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Nasza redakcja jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

 

Program:

10.00 - rejestracja uczestników

10.30 - otwarcie konferencji

11.00 - „Aktualne wyzwania polityki konsumenckiej” – Jarosław Król, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

11.20 - „Prawa konsumentów w Internecie” – Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, poseł do Parlamentu Europejskiego

11.40 - „Rola Europejskiego Centrum Konsumenckiego w polskim systemie ochrony

konsumentów” – Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce

12.00 - przerwa

12.20 - „Bieżące działania Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz konsumentów usług ubezpieczeniowych” – Aleksander Daszewski, radca prawny, Zastępca Dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych

12.40 - „10 lat ochrony praw konsumentów na polskim rynku usług bankowych” – Katarzyna Marczyńska – arbiter bankowy

13.00 - „Współpraca organizacji konsumenckich z administracją państwową, samorządową i biznesem” – Olesia Frączek, Wiceprezes Federacji Konsumentów

13.20 - „Od praw konsumentów do upadłości konsumenckiej” – dr hab. prof. IBRKK Anna

Dąbrowska, zastępca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur

13.40 - „Rola Rzecznika konsumentów w systemie ochrony konsumentów” – Elżbieta Sługocka-Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie

14.00 - lunch

14.30 - Panel dyskusyjny: „Rola sądownictwa polubownego w systemie ochrony konsumentów”. Moderator: Wojciech Krogulec, Miejski Rzecznik Konsumentów w Częstochowie

Referat wprowadzający: „ADR, ODR – unijne inicjatywy prawodawcze” - Monika Stec, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK

Uczestnicy dyskusji: Monika Stec, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK, Piotr Stańczak, Dyrektor ECK w Polsce, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes FK, Katarzyna Marczyńska, arbiter bankowy oraz Krzysztof Podgórski, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie.

16.00 – zakończenie konferencji

16.05.2012
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |