Monografia Klikowej

 Nakładem Muzeum Okręgowego w Tarnowie ukazała się praca „Klikowa – dzieje wsi i dzielnicy Tarnowa” autorstwa Zbigniewa Stycha, zmarłego w ubiegłym roku historyka i nauczyciela historii. Publikacja podejmuje nie tylko kwestie z dziedziny historii, ale też geografii i etnografii.

 

Nakładem Muzeum Okręgowego w Tarnowie ukazała się praca „Klikowa – dzieje wsi i dzielnicy Tarnowa”. Książka jest efektem wieloletnich badań w archiwach Krakowa i Tarnowa, a także w rodzinnych archiwach w Klikowej.

Autor – Zbigniew Stych – sporo czasu spędził również w tarnowskich bibliotekach, odbył wiele rozmów nie tylko z mieszkańcami Klikowej, ale też Tarnowa, Białej i innych sąsiednich miejscowości.

Dzięki temu udało się zgromadzić bogaty i interesujący materiał źródłowy w postaci dokumentów, wspomnień i zdjęć.

Historia Klikowej sięga XIV wieku, ale autor monografii nie ograniczył się do kwestii z dziedziny historii, poruszył także zagadnienia dotyczące geografii i etnografii.

Zbigniew Stych urodził się w Klikowej w roku 1933. Uczył się m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ale przed maturą wyjechał na „ziemie odzyskane”, tam ukończył liceum i został zatrudniony jako nauczyciel Żaganiu. Później ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1972 roku powrócił do Klikowej. Pracował jako dyrektor szkoły w Niedomicach oraz jako Inspektor Oświaty i Wychowania w Żabnie. W 1987 roku przeszedł na emeryturę, ostatnie lata życia poświęcił na zbieranie materiałów i pisanie monografii Klikowej. Zmarł w roku 2012.

21.02.2013
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |