Felietony

Idźmy do urn. Mimo wszystko

Dobiega końca długa kampania wyborcza. Chciałoby się powiedzieć „wreszcie”, choć z drugiej strony, zabiegający o głosy wyborców kandydaci, mogliby jeszcze wiele dobrego dla miasta zrobić. Wszak niesprzątniętych terenów i zaniedbanych skwerków wciąż jeszcze w mieście trochę zostało. czytaj dalej...

Kampanijne meandry

Wybory samorządowe wyraźnie pokazały, że polskie społeczeństwo ma w głębokim poważaniu, kto będzie o jego losie decydował. To zadziwiająca niekonsekwencja. W październiku ludzie gotowi byli stać w kolejce do lokali wyborczych do białego rana, w kwietniu połowa całkowicie te lokale zlekceważyła. Bo? Bo kandydaci przekombinowali. czytaj dalej...

Kampanijne prawa buszu

Rekomendacja dla kandydata i jej późniejsze wycofanie, dwa procesy w trybie wyborczym, zarzuty pod adresem kandydatów, że pojawiają się tam, gdzie pojawiać się nie powinni, pretensje kierowane w stronę samorządu o finansowanie kampanii wyborczej, licytacje, kto jest bardziej, a kto mniej partyjny – w Tarnowie rozkręca się kampania przed wyborami samorządowymi i lokalne animozje i frustracje coraz wyraźniej dają o sobie znać. Wiadomo, że kampania rządzi się swoimi prawami. Ale nie powinny to być prawa buszu. czytaj dalej...

Tekst o niczym

Każdy copywriter, ale też każdy parający się pisaniem tekstów jako takich, wcześniej czy później musi zmierzyć się z wyzwaniem - napisać tekst próbny. Bez tematu, bez wytycznych. Po prostu tekst. I nie ma się czego bać. Jeżeli potrafisz napisać tekst o niczym, potrafisz napisać wszystko. czytaj dalej...

Twoje połączenie...

Twoje połączenie jest piętnaste w kolejce oczekujących – taki komunikat to norma przy próbie dodzwonienia się do rejestracji w placówce medycznej. A równocześnie sporo z nich zachęca do rejestracji telefonicznej lub online, zapewniając, że jest to forma wygodniejsza, bez konieczności wychodzenia z domu. Cierpliwość pacjentów wystawiana jest na ciężką próbę. czytaj dalej...

Słowo na Poniedziałek Wielkanocny

Ksiądz Janusz Królikowski, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie skierował do wiernych Słowo na Poniedziałek Wielkanocny. Tekst publikujemy poniżej w całości. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski - Dictum Acerbum - Wieczny wszedł w czas – Adwent 3

Różne postawy myślowe, nawet jeśli zwracają się do prawdy i uczciwie chcą ją poznać, mogą zaciemnić uchwycenie tajemnicy wcielenia Syna Bożego. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski - Dictum Acerbum - Od wątpliwości do nadziei - Adwent 2

Niedziele Adwentu pozwalają nam na nowo przeżyć kolejne doświadczenia serca ludzkiego, które przechodzi od wątpliwości i od zniechęcenia do wiary i do nadziei. W realnym życiu te etapy są długie - czasami nieskończenie - jak wieki bezsenności. Gdy św. Tomasz z Akwinu mówi o etapach, które rozum musi przejść, aby osiągnąć pewność istnienia Boga, nie używa - jak czynią współcześni - pojęcia „dowód”, ale „droga”. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Rozpacz ludzkości – Adwent 1

Od upadku pierwszych ludzi do przyjścia Jezusa Chrystusa ludzkość musiała wypić aż do dna kielich wszelkich rozpaczy. Dzień po dniu majestat oblicza Bożego ulegał stopniowemu zaciemnieniu i zamętowi z powodu mitów, które zapełniły niebiosa błazeńskimi i okrutnymi bożkami. Po beznadziejnym zwątpieniu w Boga, człowiek zwątpił w wszechświat, a machina świata wydała mu się walcem, który bezwiednie miażdży dobrych i złych, nie zostawiając człowiekowi innej możliwości niż przyjęcie nieludzkich postaw: pogodzenia się stoika lub cynizmu zrozpaczonych. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - O przemocy

Panosząca się i demaskowana z wielu stron przemoc domaga się namysłu, prowadzącego do diagnozy i szukania środków zaradczych. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Praca i świętość

Jest rzeczą oczywistą, że praca stanowi najbardziej powszechne doświadczenie człowieka, które dogłębnie wpisuje się w ludzki los i w ludzkie przeznaczenie. Oczywiście, można powiedzieć, że praca stanowi również o ciężarze ludzkiego losu – praca jest uciążliwa i zdaje się być pewnym ograniczeniem nałożonym na człowieka, ponieważ pracując człowiek wprawdzie zapewnia sobie środki do życia, ale zarazem traci wiele znaczących możliwości poznania, nawiązania oczekiwanych relacji, spełnienia wielu pragnień i dążeń, które nosi w sercu itd. Praca zdaje się iść pod prąd temu, co oczekiwane przez człowieka. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Kościół i liberalizm

Nierzadko słyszy się w ostatnich czasach, także ze strony ludzi obdarzonych autorytetem w kwestiach społecznych i kościelnych, jakoby Kościół był zwolennikiem liberalizmu. Są tacy, którzy twierdzą, że liberalizm, który w XIX wieku był zwalczany przez papieży, w XX wieku został przyjęty przez Kościół, a nawet że byłby zalecany w jego aktualnym nauczaniu społecznym. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Ubóstwo świata i my chrześcijanie

W dzisiejszym świecie nadal jest wiele ubóstwa, i to nie tylko ubóstwa materialnego. Życie – i samo objawienie Boże – pokazuje, jakie i jak różnorodne formy może przybrać ubóstwo w różnych dziedzinach egzystencji osobistej i społecznej. Od ubóstwa materialnego przechodzi się do dyspozycji i postawy duszy upokorzonej i zgniecionej. Ubóstwo jawi się jako „skandal”. W Księdze Hioba dramatycznie wybucha „krzyk ubogich” (34, 28); przedłuża się w Psalmach, nabierając roli profetycznej, którą podejmą prorocy Sofoniasz i Izajasz w „Mesjaszu ubogich”. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski "Dictum Acerbum" - Katolicy a problemy publiczne

Katolicy mają prawo i obowiązek uczestniczyć w życiu publicznym i politycznym. Sprawa domaga się namysłu, dlatego zostaje tutaj zaproponowane kilka uwag na ten temat. Podejmując to zagadnienie, trzeba uwzględnić związek między życiem publicznym, byciem katolikiem i wolność wyboru w kwestiach politycznych. Życie publiczne stanowi jakby ramy, w których rozgrywa się życie każdego człowieka, a więc także życie katolika. Każdy człowiek, także katolik, zawsze zachowuje pewien margines wolności, na mocy którego może wnieść coś osobistego i nowego do życia publicznego całego społeczeństwa. czytaj dalej...

Ksiądz Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Boże Narodzenie ma dalszy ciąg… w Kościele

Jak co roku, w najbliższych dniach myśli bardzo wielu ludzi będą powracać do Nocy Bożego Narodzenia. W wielu językach zabrzmią słowa znanej kolędy: Cicha noc, święta noc..., która opiewa wydarzenie, jakie już ponad dwa tysiące lat temu miało miejsce w Betlejem. Boże Narodzenie to jedna z niewielu tajemnic zbawczych, które dokonały się w nocy i które także liturgia Kościoła wiąże z nocną celebracją mszy świętej, popularnie zwanej „pasterką”. Ta nocna tajemnica i nocna celebracja dotyczą narodzin i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – i tylko tych dwóch tajemnic. Liturgia podpowiada nam, abyśmy w najbliższych dniach, gdy wspominamy narodzenie w ciele Słowa Bożego opiewali „najświętszą noc – nox sacratissima”. czytaj dalej...

| | | |