Przebudowa drogi powiatowej

 Tarnowskie starostwo we współpracy z województwem małopolskim wyremontuje drogę powiatową nr 1337 w miejscowościach Marcinkowice i Przybysławice. Koszt remontu wyniesie ponad 2,7 mln zł z czego wartość dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to ponad 1,3 mln zł.

 

Samorząd powiatu tarnowskiego zmodernizuje kolejny odcinek drogi dzięki pieniądzom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego przekazał staroście Romanowi Łucarzowi umowę na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 137 K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w miejscowościach Marcinkowice i Przybysławice”. Droga została zniszczona podczas powodzi w 2010 roku. Koszt zadania, po rozstrzygnięciu przetargu, zamknął się kwotą ponad 2,7 mln zł z czego wartość dofinansowania z MRPO to ponad 1,3 mln zł.

Powiat w ostatniej perspektywie unijnej miał przydzielone na remont dróg powiatowych około 17 milionów złotych. Dzięki staraniom starostwa, ale przede wszystkim przychylności samorządu województwa ta kwota została powiększona i wynosi już ponad 23 miliony złotych – mówi starosta Roman Łucarz.

Remont ma na celu podniesienie parametrów drogi - jej poszerzenie, wykonanie poboczy, chodników, przebudową zatok autobusowych oraz położenie nowej nakładki asfaltowej.

- Zachęcam do składania kolejnych wniosków, gdyż w nowej perspektywie finansowej o pozyskanie pieniędzy na remonty dróg powiatowych będzie trudniej – podkreślał podczas spotkania w starostwie Stanisław Sorys.

12.05.2014
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |