Piece do wymiany

 Mieszkańcy Tarnowa wciąż mogą starać się o dofinansowanie do wymiany przestarzałych kotłów węglowych. W ramach realizowanego przez miasto projektu, w ubiegłym roku zlikwidowano 183 zatruwające powietrze piece. To jednak wciąż mało, by móc oddychać pełną piersią.

 

„Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie” to realizowany przez miasto projekt, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Szansę na to daje wymiana starych, domowych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na paliwa stałe, czyli węgiel i drewno, na źródła ciepła, wykorzystujące paliwa gazowe lub podłączenie budynku do miejskiego systemu ogrzewania. Na oba te cele wciąż można dostać dotację, a w przypadku wymiany pieca na gazowy, dofinansowanie obejmuje również wykonanie niezbędnych wewnętrznych instalacji w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. - W minionym roku dzięki temu projektowi w Tarnowie zostały zlikwidowane 183 nieekologiczne piece - mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Autorzy projektu chcą uświadomić mieszkańcom szkodliwość niskiej emisji dla zdrowia, zapoznać ich z metodami jej likwidacji i czynnikami, zmierzającymi do poprawy jakości powietrza. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4, w pokoju 308 oraz pod numerem telefonu: 14 68 82 665. Tam też można dostać wszelkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty, a pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska objaśnią całą procedurę.

 

 

21.01.2019
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |