Zakliczyn ekoGminą

 Gmina Zakliczyn została laureatem 13. edycji konkursu ekoLiderzy 2019. Wyróżnienie to efekt przeprowadzonej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.  Podczas gali finałowej, burmistrz Zakliczyna odebrał nagrodę – 20 tysięcy złotych, które również przeznaczone zostaną na działania proekologiczne.

 

Gmina Zakliczyn została laureatem 13. edycji konkursu ekoLiderzy 2019, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas gali finałowej, burmistrz Dawid Chrobak odebrał z rąk Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Kazimierza Koprowskiego oraz wiceprezes Anny Biederman – Zaręba dyplom „ekoGMINY” i nagrodę finansową w kwocie
20 tysięcy złotych. Gościem honorowym wydarzenia był Sławomir Mazurek – wiceminister środowiska. Celem konkursu organizowanego przez WFOŚIGW jest promowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, korzystając z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa. Wyróżnienie dla Zakliczyna to efekt przeprowadzonej w ubiegłym roku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Gmina zrealizowała sześć takich inwestycji - w szkole i ośrodku zdrowia w Paleśnicy, w budynku byłej szkoły w Dzierżaninach, gdzie teraz mieszczą się m.in. warsztaty terapii zajęciowej oraz w remizach strażackich w Faliszewicach, Wróblowicach i Stróżach. - Gmina Zakliczyn jest liderem w działaniach przyjaznych dla środowiska, a władze samorządowe podejmują aktywne działania na rzecz jego ochrony. Przy realizowaniu inwestycji wdrażane są wysokie standardy ekologiczne – twierdzi prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski. Burmistrz Dawid Chrobak zapowiedział, że przyznana nagroda przeznaczona zostanie na kolejne działania na rzecz ochrony środowiska. Najprawdopodobniej na wymianę pieców w budynkach użyteczności publicznej.

16.06.2019
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |