Mościcki zielnik - warsztaty przyrodnicze dla szkół

 W Centrum Sztuki Mościce, we wrześniu i październiku, odbędą się warsztaty przyrodnicze dla uczniów - Mościcki Zielnik. Zajęcia odbywać się będą w godzinach dopołudniowych. Koszt udziału w zajęciach wynosi 12 złotych od osoby.

 

W Centrum Sztuki Mościce, we wrześniu i październiku, odbędą się warsztaty przyrodnicze dla uczniów - Mościcki Zielnik. Zajęcia odbędą się w godzinach dopołudniowych,  koszt udziału wynosi 12 złotych od osoby.

Mościcki Zielnik łączy w sobie poznawanie ciekawostek przyrodniczych regionu z edukacją kulturową. Podczas spaceru studyjnego, uczestnicy poznają „zieloną” historię Mościc – dzielnicy projektowanej od podstaw według idei miasta ogrodu.

Idea ta zakłada harmonijne połączenie walorów miasta i wsi, bliskość miejsca pracy i przyrody. Uczestnicy podążą śladem najstarszych i wyjątkowych w tej części miasta nasadzeń (byliny, krzewy, drzewa), pomników przyrody i zabytkowej architektury Mościc.

Zebrane okazy roślin grupa sklasyfikuje zgodnie ze sztuką, we własnoręcznie przygotowanym zielniku. Razem z zielnikiem uczestnicy otrzymują tabele opisowe i instrukcję opieki nad zielnikiem.

Warsztaty stanowią uzupełnienie programu szkolnego o elementy dziedzictwa przyrodniczego. Pomagają opanować słownictwo przyrodnicze, obserwować zjawiska przyrodnicze w terenie, uczą współodpowiedzialności za stan środowiska. Wykonane zielniki uczestnicy zabierają ze sobą.

Zajęcia poprowadzi Iwona Kapustka - absolwentka Uniwersytetu Rolniczego Wydział Ogrodniczy w Krakowie. Nauczycielka przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie:  rośliny ozdobne, architektura krajobrazu. Entuzjastka przyrody i pasjonatka historii Tarnowa.

Sprzedaż biletów prowadzi kasa CSM.

05.09.2019
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |