Dzień otwarty SAG Piaskówka

 Nowe przestrzenie dla inwestorów w Tarnowie już przygotowane. W ostatnich dniach zakończono realizację Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka”, która jest elementem dwuetapowego projektu tworzenia nowych nieruchomości inwestycyjnych w naszym mieście.

 

6 listopada odbędzie się Dzień Otwarty Strefy. Będzie to okazja do prezentacji nieruchomości dostępnych dla nowych przedsięwzięć oraz konsultacji w zakresie możliwych zachęt inwestycyjnych.

Do dyspozycji inwestorów będą pracownicy Urzędu odpowiedzialni za: sprzedaż nieruchomości, zwolnienia od podatku od nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, pozwolenia na budowę oraz kompleksową obsługę inwestora. W Dniu Otwartym udział wezmą także przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, z którymi będzie można skonsultować wykorzystanie zalet, jakie daje Polska Strefa Inwestycji.

Przygotowanie nieruchomości, z myślą o inwestorach jest elementem projektu pod nazwą: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie”, dofinansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budowa SAG „Piaskówka” została zakończona w październiku. Obecnie trwają procedury związane z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie podziałów geodezyjnych, wykonania wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia przetargów nieograniczonych.

Druga część projektu - budowa SAG „Komunalna” zostanie zakończona w maju 2020 roku.

04.11.2019
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |