Czyste powietrze – punkt konsultacyjny

 Urząd Miasta Tarnowa uruchomił punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców, w którym można się dowiedzieć, jak otrzymać dofinansowanie do proekologicznych działań w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. W punkcie będzie można także otrzymać pomoc w elektronicznym wysłaniu wniosku o dofinansowanie.

 

W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie obsługi programu „Czyste powietrze”, Urząd Miasta Tarnowa uruchomił punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców, w którym można się dowiedzieć, jak otrzymać dofinansowanie do różnych proekologicznych działań, np. zmiany ogrzewania.
Pod numerem tel. 14 68 82 866, czynnym w godzinach pracy urzędu, można się dowiedzieć, kto i w jaki sposób może skorzystać z dofinansowania z programu „Czyste powietrze” na działania związane ze zmianą ogrzewania na ekologiczne, z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej czy instalacją odnawialnego źródła energii. Warto przypomnieć, iż od początku bieżącego roku nie są udzielane dofinansowania do kotłów na paliwa stałe, opalanych węglem lub tzw. „ekogroszkiem”.
Wstępne informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej https://portal.wfos.krakow.pl/ WFOŚiGW w Krakowie. Pomoc w elektronicznym wysłaniu wniosku o dofinansowanie będzie udzielana w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4, we wtorki i środy w godzinach 9.30-14.30 (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   - tel. 14 68 82 866, e-mail k.witek@umt.tarnow.pl).
Czyste powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń (głównie pyłów) oraz gazów cieplarnianych, wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez właścicieli (współwłaścicieli) budynków.

23.06.2021
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |