Rusza kwalifikacja wojskowa

 W poniedziałek, 23 sierpnia, w powiecie tarnowskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Podobnie jak w latach ubiegłych, miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będą pomieszczenia OHP przy ulicy Mościckiego. Kwalifikacja potrwa do 5 listopada.


W powiecie tarnowskim 23 sierpnia rusza kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie budynek E OHP przy ulicy Mościckiego 27 w Tarnowie.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni:

- urodzeni w 2002 roku;
- urodzeni w latach 1997-2001 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej obowiązane są również stawić kobiety urodzone w latach 1997–2002, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 pobierają naukę w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy muszą pamiętać o zabraniu ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo fakt pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Powiatowa Komisja Lekarska orzeka o zaliczeniu do jednej z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarza wchodzącego w skład tej komisji. Powiatowa Komisja Lekarska bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Ułatwi to komisji diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej.
Ci, którzy zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, powinni przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, książeczkę wojskową, dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 5 listopada.

22.08.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |