Emerycie, nie zarabiaj zbyt dużo

 Od 1 września, jak co kwartał, zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Będą one niższe, bo drugim kwartale płace spadły.

 

Od 1 września obowiązują nowe progi przychodu dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych, przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jednak o limitach w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi emeryci i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Pierwszy obowiązujący próg wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września to 3853,20 zł brutto. Emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury i renciści mogą więc dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3853,20 złotych. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a od września będzie to 7155,90 złotych. Jego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Na nowe kwoty limitów muszą uważać szczególnie osoby pobierające renty socjalne, bo ich dotyczą nieco inne zasady dorabiania. Jeśli ich dodatkowy przychód będzie wyższy niż pierwszy próg (3853,20 zł), to świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

 

 

01.09.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |