Józef Gawron nowym wicemarszałkiem

 Józef Gawron został nowym wicemarszałkiem województwa małopolskiego, zastępując na tym stanowisku odwołanego Tomasza Urynowicza. Zdecydowali o tym radni podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

W związku z odwołaniem wicemarszałka Tomasza Urynowicza, konieczne było powołanie nowego Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Radni, podczas XLIV sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, zdecydowali o powołaniu na stanowisko wicemarszałka województwa małopolskiego Józefa Gawrona.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 35 radnych. Głosów ważnych oddano 34, a głosów nieważnych -1. Za powołaniem Józefa Gawrona było 25 radnych, przeciw było 9 radnych.

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności "Technologia maszyn". Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności "Przedsiębiorczość" oraz studia podyplomowe "Menadżer Ochrony Zdrowia".

Na drodze swojej kariery zawodowej był nauczycielem informatyki w Zespole Szkół Podstawowych w Proszowicach, Komendantem Wojewódzkim Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, Zastępcą Dyrektora ds. Administracji i Logistyki Szpitala Powiatowego w Brzesku. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą - Zakład usług informatycznych INF-NET - jako partner autoryzowany firmy Comarch w Krakowie.

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia "Czatkowice".

Józef Gawron jest doświadczonym samorządowcem. Obecnie jest radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, natomiast w latach 2006-2015 był nieprzerwanie przez trzy kadencje radnym powiatu proszowickiego. Angażował się społecznie w kilka rad społecznych szpitali, od trzech kadencji jest członkiem Rady Programowej TVP S. A. Oddział w Krakowie. Jest współzałożycielem lokalnego stowarzyszenia "Gniazdo - Ziemia proszowicka".

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

11.09.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |