Poznaj Polskę

 Do końca roku młodzież ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Tarnowski odbędzie wycieczki do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W ramach programu „Polski Ład” , MEiN dofinansował organizację wycieczek kwotą ponad 130 tysięcy złotych.

 

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnowski realizują przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” w ramach programu „Polski Ład”, dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Kultura i dziedzictwo narodowe,

Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Ogólna wartość wszystkich wyjazdów to 196 967,00 zł. Wysokość przyznanych przez MEiN środków na organizację wycieczek to 134 067,20 zł. Kwoty dofinansowania zależą od liczby uczestników, długości trwania wyjazdu i zaplanowanych miejsc docelowych. Wkład własny w wysokości 62 900,00 zł pochodzi z wpłat rodziców młodzieży uczestniczącej w wyjazdach. Wycieczki odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu.

 

 

12.10.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |