ZUS dla nauczycieli

 We wtorek, 19 października, tarnowski oddział ZUS organizuje specjalne konsultacje dla nauczycieli. Podczas dyżuru telefonicznego będzie można zapytać m. in. o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

 

Najbliższy telefonicznych dyżur eksperta zorganizowany przez tarnowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowany będzie do nauczycieli. We wtorek, 19 października, nauczyciele oraz pracownicy placówek oświatowych będą mogli dowiedzieć się m. in.:

- jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

- czy można podjąć dodatkową pracę, gdy pobiera się świadczenie kompensacyjne,

- kiedy przeliczenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- jakie są zasady przyznania rekompensaty z tytułu pracy w szczególnym charakterze,

- w jaki sposób ustala się kwotę rekompensaty.

Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 - 13.00 po numerem telefonu 14 632 76 73.

 

 

 

 

18.10.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |