Umowa jest, węgla nie ma

 Prezydent Tarnowa podpisał 23 listopada umowę z Polską Grupą Górniczą na sprzedaż tarnowianom węgla po preferencyjnych cenach. Koszt jednej tony węgla wyniesie 1950 złotych, 50 złotych od tony kosztował będzie transport. Nie wiadomo jeszcze tyko, kiedy węgiel będzie można odebrać ze składu PGG w Koszycach i przywieźć do Tarnowa.

 

Prezydent Roman Ciepiela podpisał 23 listopada umowę z Polską Grupą Górniczą na sprzedaż uprawnionym tarnowianom węgla po preferencyjnych cenach. Węgiel pojawi się w składzie w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, gdy tylko PGG powiadomi o możliwości jego odbioru ze składu spółki w podtarnowskich Koszycach.
Podpisana umowa opiewa na dostarczenie miastu przez PGG do końca bieżącego roku 525,5 tony węgla z polskich kopalń. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy węgiel będzie można odebrać ze składu PGG w Koszycach i przywieźć do Tarnowa – spółka deklaruje, iż gdy tylko kopalnie dostarczą węgiel, powiadomi o tym miasto.
Tarnowianie uprawnieni do zakupu węgla po preferencyjnych cenach złożyli do 23 listopada w Centrum Usług Społecznych 469 wniosków na blisko 627,5 tony węgla, 52 wnioski są w trakcie weryfikacji, 417 wniosków (opiewających na prawie 556 ton) jest gotowych do przekazania MPGK.
Sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach zająć się ma w Tarnowie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które już od kilku tygodni jest w pełni gotowe do działania. Firma przygotowała zadaszone składy na przywożony węgiel, przygotowana jest waga, system sprzedaży, obsługa kasowa, są wyznaczeni pracownicy. Gotowy jest też tabor samochodowy, który ma przywieźć węgiel ze składów Polskiej Grupy Górniczej w Koszycach lub innego wskazanego miejsca.
Prezydent Tarnowa ustalił, iż koszt jednej tony węgla dla uprawnionych do zakupu po preferencyjnej cenie wyniesie 1950 zł. MPGK będzie również świadczyło usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca w granicach administracyjnych Tarnowa w cenie 50 zł od tony.

23.11.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |