Biała Wstążka – przeciwko agresji

 „Twoja Bierność Wspiera Przemoc” to hasło przewodnie, które towarzyszyć będzie tegorocznej kampanii Biała Wstążka. W Tarnowie inaugurację kampanii zaplanowano na 29 listopada w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej — Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

 

Po raz jedenasty w Tarnowie rusza kampania Biała Wstążka. W tym roku obchodzona będzie pod hasłem „Twoja Bierność Wspiera Przemoc”, będącym symbolem sprzeciwu wobec agresji kierowanej do drugiego człowieka, w szczególności dzieci. Uroczysta inauguracja kampanii odbędzie się 29 listopada w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej — Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie. Jednym z jej elementów będzie konferencja „ Strategie pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie alkoholowej”, dedykowana wszystkim służbom oraz instytucjom z terenu Tarnowa zaangażowanym w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00, a wykład szkoleniowy podzielony zostanie na trzy bloki tematyczne „Dziecko jako świadek i osoba doznająca przemocy w rodzinie”, „Jak alkoholizm rodziców wpływa na dziecko” oraz „Narzędzia prawne w ręku członków grupy roboczej – rola przedstawicieli poszczególnych instytucji w pomocy dziecku krzywdzonemu Po wystąpieniach odbędzie się panel dyskusyjny.

Z danych zebranych w ramach kampanii „Dzieciństwo Bez Przemocy"wynika, że 60 procent dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci poniżej dziewiętnastego roku życia. Co szósty dwunastolatek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów, takich jak siniaki i zadrapania, 47 procent dzieci co najmniej raz doświadczyło poniżających form przemocy werbalnej ze strony matki lub ojca, 8 procent twierdzi, że przynajmniej raz dorośli zachęcali je do wspólnego oglądania filmów pornograficznych, a 3,6 procent przeżyło z dorosłymi kontakt fizyczny o charakterze seksualnym. Opisywane zjawisko dotyczy w takim samym stopniu rodzin o wysokim statusie społecznym i ekonomicznym jak i rodzin z tak zwanego marginesu społecznego.


Mieszkańcy Tarnowa w sytuacjach kryzysowych mogą korzystać z pomocy następujących instytucji:

 

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Goldhammera 3
Tel: 14 688 20 77, 14 688 20 78, 14 688 20 79
Pomoc udzielana w godzinach pracy instytucji : 7:30 -15:30 ( poniedziałek – piątek)
cus@cos.tarnow.pl

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1
Tel: 14 655 36 36
oiktarnow@op.pl
Placówka całodobowa – dostępna pomoc siedem dni w tygodniu

 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna
ul. Szujskiego 25
Tel: 14 622 27 96
sekretsppt@umt.tarnow.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Chyszowska 3
Tel: 14 655 99 95
sekretppp@umt.tarnow.pl

 

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację im. H. J. Tarnowskiego
ul. Krakowska 13, IV piętro
Tel: 519 820 707
Dyżury:
Poniedziałek: 9.00 – 16.00
Wtorek: 9.00 – 16.00
Środa: 13.00 – 20.00
Czwartek: 10.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00

 

27.11.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |