O gospodarce, pandemii i wojnie

 W Tarnowie rozpoczęło się Forum Gospodarcze. Pierwszym punktem była sesja plenarna „Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów”. Spora część dyskusji poświęcona była skutkom pandemii i wojny w Ukrainie.

 

Pierwszym punktem rozpoczętego dzisiaj w Tarnowie Forum Gospodarczego była sesja plenarna „Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów”. Jej moderatorem był redaktor naczelny Gremi Media SA, Bogusław Chrabota, a w dyskusji uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezes zarządu Fakro, Ryszard Florek, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Piotr Wachowiak, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Sylwester Tabor, członek zarządu i dyrektor ds. operacyjnych Zakładów Metalowych „Dezamet” SA, Krzysztof Zuba oraz prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów SA, Henryk Łabędź.

Podczas panelu uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: Jak przygotowują swoje organizacje na to, co przynosi IV rewolucja przemysłowa? Jak korzystając ze scenariuszy przyszłości zmieniają swoje organizacje i same miejsca pracy? Jakie są kluczowe wyzwania dla menedżerów wynikające z cyfryzacji i jej wpływu na człowieka i biznes? Jakie są konsekwencje zmian demograficznych dla przyszłego rynku pracy?

Spora część dyskusji poświęcona była skutkom pandemii i wojny na Ukrainie. – Kryzys dotknął nas wszystkich. W przypadku pandemii, konsumenci zamiast wyjeżdżać na wczasy zaczęli remontować swoje domy i mieszkania, stąd zanotowaliśmy wzrost sprzedaży o 20 procent. W chwili wybuchu wojny budownictwo „siadło” i zmuszeni zostaliśmy do przejścia na pracę cztery dni w tygodniu – mówił Ryszard Florek.

Henryk Łabędź, który w Zakładach Mechanicznych pracuje już od 35 lat, podkreślił, że widzi, jak zmieniła się przez ten czas sytuacja w sektorze zbrojeniowym. – Czas pandemii i wojny nigdy nie sprzyja gospodarce, przez cały okres pandemii utrzymaliśmy jednak stan zatrudnienia – dodał.

Krzysztof Zuba stwierdził natomiast, że nie ma już tych czasów, które były przed pandemią. – Zdobywaliśmy wiele lat doświadczenie, jak prowadzić firmę, żeby zagwarantować jej stabilność, żeby prowadzić ją w sposób wyważony. Pandemia i wojna pokazują, że to jest dla nas wszystkich prawdziwy test z zarządzania i kompetencji menedżerskich. Można patrzeć na ten czas negatywnie, ale jest również czas szansy – mówił Krzysztof Zuba.

- Doświadczenie przedsiębiorców jest dla mnie bardzo świeże i bardzo ważne, To przecież oni tworzą polską gospodarkę, to z ich firm mamy i produkcję, i podatki, dzięki nim to państwo się rozwija – podsumował dyskusję Bogusław Chrabota.

 

28.11.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |