Godziny dla Rodziny – ankieta

 W ramach projektu „Tarnów Nowe Spojrzenie”, Pałac Młodzieży w Tarnowie realizuje projekt, który wymaga zaangażowania i opinii mieszkańców miasta. „Godziny dla Rodziny” to nowa oferta, stąd prośba o wypełnienie krótkiej ankiety.

 

Pałac Młodzieży w Tarnowie realizuje w ramach projektu „Tarnów Nowe Spojrzenie” (działanie „Rozwój oferty czasu wolnego skierowanej w szczególności do rodzin i osób młodych” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego) zadanie o nazwie „Godziny dla Rodziny”. Jest to nowa oferta skierowana do mieszkańców miasta.

Rozwinięcie oferty Pałacu Młodzieży nastąpi poprzez warsztaty i zajęcia dedykowane całym rodzinom i ludziom młodym (wiek 15-20 lat). To właśnie mieszkańcy miasta, poprzez konsultacje społeczne w formie ankiety, pomogą zbudować program warsztatów. Stąd też prośba o wypełnienie krótkiej ankiety i odesłanie na adres mailowy: ProjektyNorweskiePM@pm.tarnow.pl lub dostarczenie na portiernię Pałacu Młodzieży ul. Piłsudskiego 24 w Tarnowie.

 

 

Ankieta

 

Czy oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin i młodzieży jest w Tarnowie wystarczająca?

 

Tak       * Nie

 

Uzasadnienie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jakiego typu aktywność Pan/Pani preferuje?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy wziąłby Pan/Pani aktywny udział w bezpłatnych warsztatach dotyczących aktywności fizycznej w dyscyplinach sportów zespołowych?

 

Tak          * Nie

 

Czy skorzystałby Pan/Pani z możliwości udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych kierowanych do dzieci z rodzicami?

Tak            * Nie

 

Czy wziąłby Pan/Pani aktywny udział w bezpłatnych warsztatach dotyczących aktywności fizycznej w dyscyplinach sportów zespołowych?

Tak            * Nie

 

Jaką dyscyplinę z poniższych wybrałby Pan/Pani najchętniej na takie warsztaty

 

Koszykówka

 

Piłka ręczna

 

Siatkówka

 

Halowa piłka nożna

 

 

Czy wziąłby Pan/Pani aktywny udział w bezpłatnych warsztatach dotyczących aktywności fizycznej w dyscyplinach sportów indywidualnych?

 

Tak          * Nie

 

Jaką dyscyplinę z poniższych wybrałby Pan/Pani najchętniej na takie warsztaty

 

Judo

 

Szermierka

 

Inne (wskazać jakie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Czy wziąłby Pan/Pani aktywny udział w bezpłatnych warsztatach zdrowego stylu życia - ćwiczenia ogólnorozwojowe dla młodzieży?

 

Tak             * Nie

 

Czy wziąłby Pan/Pani udział w bezpłatnych warsztatach – dietetyka w sporcie młodzieżowym?

* Tak             * Nie

 

 

29.11.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |