ZUS rozlicza

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przekazywanie informacji do ponad 3,1 mln płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2022 rok. Informacja będzie dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

ZUS rozliczył płatników składek za ubiegły rok i przekazał informację na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnik, który rozliczał i wpłacał składki w 2022 roku, dowie się, czy na jego koncie jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. Ponadto sprawdzi, w jakiej wysokości przekazał wpłaty w ubiegłym roku i jakie należności ZUS rozliczył tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają raty, otrzymają informację o kwocie, jaka pozostała jeszcze do uregulowania.

Informacje przekazane przez ZUS są przygotowane wyłącznie na podstawie deklaracji rozliczeniowych i opłaconych składek, które wpłynęły do końca 2022 roku. Jeżeli płatnik korygował dokumenty albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta może sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS.

Niedopłata

Niedopłata na koncie płatnika składek może być rozłożona na raty. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia, powinien złożyć wniosek o układ ratalny. Więcej informacji udzieli każdy doradca ds. ulg i umorzeń. Przedstawi on najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić na e-wizytę. Niewielkie zaległości należy uregulować przez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne. Odsetki można obliczyć w przygotowanym specjalnie kalkulatorze odsetkowym.

Nadpłata
Płatnik może pomniejszyć bieżącą składkę o wysokość nadpłaty. Może też złożyć wniosek o jej zwrot (formularz RZS-P). Nadpłata trafi wyłącznie na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS.

 

13.01.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |