160 lat od powstania styczniowego

 W niedzielę, 22 stycznia, na Cmentarzu Starym w Tarnowie odbędzie się uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym.

 

W najbliższą niedzielę, 22 stycznia przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Dla jej upamiętnienia, o godzinie 16.30, na Cmentarzu Starym w Tarnowie odbędzie się uroczystość upamiętniająca tamten zryw niepodległościowy. Zbiórka uczestników wydarzenia będzie miała miejsce przy bramie głównej Cmentarza Starego, skąd nastąpi przemarsz do Kwatery Powstańców Styczniowych. Tam po krótkim wprowadzeniu i odegraniu hymnu państwowego odbędzie się złożenie wiązanek oraz Świateł Pamięci.

Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym – do października 1864 roku – polskim powstaniem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały walczące w powstaniu przewinęło się około 200 tysięcy osób zarówno z rodzin szlacheckich, jak też, choć w mniejszym stopniu, z mieszczaństwa i chłopstwa.

Mimo początkowych sukcesów, skierowane przeciwko Rosji powstanie zakończyło się przegraną. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców poległo w walkach, około 38 tysięcy skazano na katorgę lub zesłanie na Syberii, a około 10 tysięcy wyemigrowało.

Pomnik na tarnowskim Cmentarzu Starym, poświęcony poległym powstańcom, wzniesiony został w roku 1891 ze składek społecznych. Ma formę kopca z polnych głazów zwieńczonego krzyżem żeliwnym. Do głazów przymocowano herb Rzeczpospolitej Trojga Narodów, tablice z nazwiskami powstańców i dużą tablicę z napisem „1863 Poległym za Ojczyznę”. Kopiec zbudowany jest na mogile, w której pochowano powstańców zmarłych w szpitalu urządzonym w Gumniskach przez książąt Sanguszków.

20.01.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |