Mediacje rówieśnicze sposobem na konflikty

 Grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, po cyklu specjalistycznych szkoleń i warsztatów, odebrała uprawnienia mediatorów w konfliktach między rówieśnikami. Mediacje mają na celu osiągnięcie porozumienia, zażegnanie konfliktu oraz poprawę relacji zwaśnionych stron za pomocą dialogu.

 

Konflikty są nieuniknione, tylko trzeba je umieć rozwiązywać. Grupa uczniów ZSEO wybrała mediacje rówieśnicze - metodę, w której osoba trzecia, w tym przypadku uczeń - mediator,  pomaga stronom rozwiązać konflikt poprzez dialog prowadzący do porozumienia. Uczniowie ukończyli cykl szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i procesu mediacyjnego, zaliczyli celująco test wiedzy i sprawdzian umiejętności mediacyjnych, a po przedłożeniu pozytywnych opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego i wychowawców klas, wykazali gotowość do nowej roli.

Podczas uroczystości powołania pierwszego w historii tarnowskiego „Ogrodnika” Zespołu Mediatorów Rówieśniczych, który ma swoje umocowanie prawne w Statucie ZSEO, uczniowie: Justyna Jerzykowska, Weronika Miłek, Olivia Mąka, Krystian Pankowski i Kamila Ubas złożyli ślubowanie przestrzegania Kodeksu etycznego mediatora, w tym między innymi zasad: dobrowolności, poufności, bezstronności i neutralności, po czym otrzymali z rąk dyrektora ZSEO Roberta Kozioła Zaświadczenia ukończenia cyklu szkoleń i warsztatów i powołania na mediatorów rówieśniczych ZSEO oraz identyfikatory.

Pomysłodawczynią i realizatorką projektu jest pedagog Ewa Matejska, od wielu lat promująca mediacje rówieśnicze w środowiskach szkolnych.

 

 

 

 

23.01.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |