Ponad 5 milionów na ciepło

 Ponad 5 milionów złotych otrzyma Tarnów w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Kwota rozdysponowana zostanie wśród 215 mieszkańców miasta, którzy złożą wnioski o dofinansowanie. Zadania realizowane będą od drugiego kwartału tego roku do końca  roku 2025.

 

W tarnowskiej Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 25 stycznia podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotycząca programu „Ciepłe Mieszkanie”. Tarnów otrzyma z programu ponad 5 milionów złotych. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, a także zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Pieniądze uzyskane z programu mogą być przeznaczone do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na źródła efektywne, jak również na podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Otrzymana przez Tarnów kwota rozdysponowana zostanie wśród 215 mieszkańców miasta, którzy złożą wnioski o dofinansowanie. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone mogą być na przykład na zastosowanie pomp ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze, podłączenie się do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, ogrzewanie gazowe, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Zgodnie z harmonogramem zadania realizowane będą od drugiego kwartału tego roku do końca 2025 roku.

Program „Ciepłe mieszkanie” przewiduje trzy poziomy dofinansowania.

Poziom 1 – podstawowy (dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 tys. zł) - do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł.

Poziom 2 – podwyższony (: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) - do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł.

Poziom 3 – najwyższy (dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) - Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł.

 

25.01.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |