Projekty przyszłości

 Pawilon Panoramy Siedmiogrodzkiej oraz Centrum Rehabilitacji Wodnej – architektoniczne projekty obydwu obiektów, wykonane przez studentów pierwszego roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, zaprezentowane zostały w holu tarnowskiego teatru. Prace wykonane zostały w ramach porozumienia zawartego między Gminą Miasta Tarnowa, a krakowską uczelnią.

 

W holu Teatru im. Ludwika Solskiego otwarta została wystawa projektów architektonicznych studentów pierwszego roku (drugiego stopnia) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Prezentowane są na niej prace wykonane podczas zajęć projektowych prowadzonych w Katedrze Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Politechniki Krakowskiej w ramach porozumienia zawartego w marcu 2015 roku między Gminą Miasta Tarnowa, a krakowską uczelnią.

Pięć lat temu, w ramach porozumienia, studenci piątego roku Wydziału Architektury stworzyli prace projektowe na temat „Owintar przyszłości – koncepcje architektoniczno-urbanistyczne do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie byłego Owintaru”. Na efektownych projektach się skończyło, ale miło było popatrzeć. Tym razem studenci do opracowania mieli jeden z dwóch tematów: pawilon Panoramy Siedmiogrodzkiej przy al. Solidarności w Tarnowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego oraz Centrum Rehabilitacji Wodnej przy ul. Sanguszków w Tarnowie, obok Słonecznego Wzgórza.

Prace oceniała komisja w składzie: dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK, dr inż. arch. Bartosz Dendura (obaj Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMT Małgorzata Abramowicz, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMT Michał Sitek oraz główny specjalista Wydziału Planowania Przestrzennego UMT Barbara Majchrowicz.

W przypadku pawilonu Panoramy Siedmiogrodzkiej najwyżej oceniono prace: Szymona Oszczepalskiego (I miejsce), Yany Miatselitsy (II miejsce) oraz Zuzanny Matusznej (wyróżnienie). Jeżeli chodzi natomiast o Centrum Rehabilitacji Wodnej najwyższe uznanie jury zyskały projekty: Bartłomieja RozumskiegoMarcina Kozika (I miejsce), Anny LisSandry Podymy (II miejsce) oraz Kornelii Mikulskiej-Olchawy (wyróżnienie).

 

28.01.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Biorąc pod uwagę infalcję i ogólną sytuację gospodarczą, sądzę, że moja sytuacja w ciągu najbliższego roku:
| | | |