Spodziewane zmiany w Grupie Azoty

 Grupa Azoty S.A poinformowała o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Decyzję o zmianach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 14 lutego i weszła ona w życie natychmiast.

 

Jak informuje Grupa Azoty S.A., 14 lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zdecydowało o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, weszły w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ze składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. odwołani zostali Magdalena Butrymowicz, Monika Fill, Bartłomiej Litwińczuk, Michał Maziarka. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Azoty S.A. otrzymała od swojego akcjonariusza – Skarbu Państwa - zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Kołodziejczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce zgłoszonego wcześniej jako kandydata do Rady Nadzorczej Artura Rzempały.

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Hubert Kamola, Krzysztof Kołodziejczyk, Artur Kucharski, Piotr Marciniak,

Mirosław Sobczyk. Jednocześnie uchwałą Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A., na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Hubert Kamola.

Obecny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. tworzą: Hubert Kamola – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Robert Kapka – Sekretarz Rady Nadzorczeji Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej: Krzysztof Kołodziejczyk, Artur Kucharski, Piotr Marciniak, Mirosław Sobczyk, Janusz Podsiadło, Roman Romaniszyn.

Nowo powołani złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

15.02.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy wiesz, na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów?
| | | |