Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

 19 lutego nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A. Rada nadzorcza uchwałami zdecydowała o odwołaniu pięciu członków zarządu spółki, uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

 

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Rada podjęła uchwały o odwołaniu członków zarządu spółki: Tomasza Hinca, Mariusza Graba, Filipa Grzegorczyka, Grzegorza Kądzielawskiego, Marcina Kowalczyka. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie delegowania Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków prezesa spółki, w okresie od momentu podjęcia uchwały do dnia powołania prezesa wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłużej jednak, niż na trzy miesiące. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Obecnie w skład zarządu Grupy Azoty S.A. wchodzą: Krzysztof Kołodziejczyk – członek rady nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków prezesa zarządu, Marek Wadowski, wiceprezes zarządu oraz Zbigniew Paprocki, członek zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

20.02.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy wiesz, na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów?
| | | |