Misja zdrowie

 Mościckie Centrum Medyczne zawarło właśnie nowe kontrakty, które zapewnią bezpłatny dostęp pacjentkom do programów profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy aż do marca 2029 roku. A profilaktyka to najskuteczniejsza broń w ochronie zdrowia. Nie należy odkładać badań na bliżej nieokreśloną przyszłość. Badanie dziś, to szansa na zdrowie jutro.

 

Profilaktyka nowotworowa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na ochronę własnego zdrowia. Regularne badania przesiewowe umożliwiają nie tylko wczesne wykrycie choroby, ale także zapobiegają jej rozwojowi. Mościckie Centrum Medyczne zawarło właśnie nowe kontrakty, które zapewnią bezpłatny dostęp pacjentkom do programów profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy aż do marca 2029 roku. Jest to tym bardziej istotne, że ostatnio poszerzono przedziały wiekowe, w których panie są uprawnione do darmowych badań.

Choroby, którym zapobiegają realizowane programy, należą do najczęściej diagnozowanych nowotworów wśród pań. Wczesne wykrycie raka znacząco zwiększa szanse na wyleczenie.

Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lat i obejmuje przeprowadzanie mammografii, czyli badań rentgenowskich. Regularne mammografie są kluczowe dla wczesnego wykrywania raka piersi, co znacząco zwiększa efektywność leczenia. Rak szyjki macicy to jeden z nielicznych nowotworów, którym można skutecznie zapobiegać dzięki regularnym badaniom cytologicznym. Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-64 lat i polega na przeprowadzaniu bezpłatnej diagnostyki, która pozwalają na wczesne wykrycie zmian przedonkologicznych i onkologicznych w stadium, w którym są one w pełni uleczalne.

Po pandemii wśród kobiet w Polsce widać wzrost zainteresowania profilaktyką. Wynika to z edukacji zdrowotnej, wzrostu świadomości na temat znaczenia diagnostyki, a także kampanii, zachęcających do badań. Wciąż istnieją jednak obszary i grupy społeczne, w których dostęp do informacji i samej diagnostyki jest ograniczony. Dlatego - aby eliminować bariery i zapewnić równy dostęp do profilaktyki dla wszystkich pań - szczególnie potrzeba działań samych pacjentek w swoim najbliższym otoczeniu, wśród rodziny i znajomych. Prócz dbałości o zdrowie kobiet, częścią realizacji programów jest też dążenie do poprawy zdrowia publicznego i zwiększenia świadomości na temat roli profilaktyki.

 

 

 

05.03.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |