Miasto pomaga wymienić piece

W roku bieżącym Urząd Miasta Tarnowa po raz kolejny prowadził będzie akcję, której celem jest ograniczenie tak zwanej „niskiej emisji”. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwowano blisko 70 tysięcy złotych na dofinansowanie zamiany pieców węglowy na inny system ogrzewania – bardziej przyjazny środowisku (m.in. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż pieców zasilanych gazem, olejem opałowych, energią elektryczną).

Władze Tarnowa kontynuują w tym roku akcję dofinansowania zamiany pieców węglowych na terenie miasta. Dotację można wykorzystać na pokrycie kosztów zmiany sposobu ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość dofinansowania zostanie określona na podstawie liczby zlikwidowanych palenisk węglowych lub – w przypadku demontażu kotła centralnego ogrzewania – ilości kilowatów mocy nowego źródła ogrzewania.

500 złotych otrzymać można za jeden całkowicie i trwale wyłączony piec kaflowy, a 80 złotych za każdy kilowat mocy nowego źródła, zainstalowanego w związku z całkowitym i trwałym wyłączeniem kotła centralnego ogrzewania opalanego węglem.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu bądź zgodę właściciela obiektu na realizację przedsięwzięcia, a następnie zawarcie umowy z Gminą Miasta Tarnowa. Po złożeniu wniosku, w domu lub mieszkaniu, którego on dotyczy, zostaną przeprowadzone oględziny, by ustalić stan przed inwestycją. Po jej przeprowadzeniu, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii faktury VAT lub rachunku za zainstalowanie lub zakup elementów nowego systemu ogrzewania oraz informację o mocy nowego źródła, udzieloną przez firmę, która zmieniła system ogrzewania. Efekt prac jest potwierdzany podczas wizji lokalnej.

W ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 40 mieszkańców miasta. Łączna wysokość udzielonej im dotacji to 52 996 złotych. Zlikwidowano 82 piece kaflowe i 6 pieców centralnego ogrzewania. Większość wnioskodawców w miejsce pieców węglowych, zamontowała zasilane gazem, niektórzy podłączyli domy i mieszkania do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej lub zdecydowali się na ogrzewanie elektryczne.

Od początku trwania akcji, czyli od roku 2005, dotację otrzymało 190 osób. Zlikwidowano 363 piece kaflowe i 27 centralnego ogrzewania, opalane węglem. Z budżetu miasta wydano na ten cel 236 423 złotych.

Formularz można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Nowa 4) lub w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Goldhammera 3) lub pobrać z Internetu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 014 68 82 865.
14.01.2009
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |