Nowe ceny na wysypisku?

29 stycznia tarnowscy radni ustalić mają nowe ceny za usługi unieszkodliwiania odpadów na wysypisku miejskim w Tarnowie. Cena unieszkodliwienia tony odpadów wzrosnąć ma ze 140 do 155 złotych. Planowana podwyżka ceny związana jest ze wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska z 75 złotych w 2008 roku do 100 złotych w roku bieżącym i jedynie częściowo pokrywa jej wzrost. Różnicę pomiędzy starą a nową ceną Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie pokryje ze swoich przychodów pomniejszając koszty eksploatacyjne.

O 15 złotych wzrosną prawdopodobnie koszty unieszkodliwiania tony odpadów na wysypisku miejskim w Tarnowie. Sprawa będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej 29 stycznia, ale wzrost cen spowodowany jest przede wszystkim podniesieniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska, na co władze miasta nie mają żadnego wpływu. - Polityka państwa polega na podwyższaniu cen za korzystanie ze środowiska. Ma to na celu ograniczenie ilości produkowanych odpadów, selekcjonowanie ich i zmniejszenie ilości odpadów składowanych – mówi prezydent Ryszard Ścigała. - Pieniądze z tytułu tej opłaty odprowadzane są do Urzędu Marszałkowskiego, nie tylko więc nie mamy wpływu na jej wysokość, ale i pieniędzy tych nie można zatrzymać w Tarnowie.

Opłata ma być w bieżącym roku wyższa o 25 złotych, ceny w Tarnowie o 15 złotych. Cena w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych nie rośnie więc o pełną różnicę w opłacie za korzystanie ze środowiska w stosunku do różnicy między 2008 a 2009 rokiem. Różnicę pomiędzy starą a nową ceną ZSOK w Tarnowie pokryje ze swoich przychodów pomniejszając koszty eksploatacyjne. Rozszerzona zostanie także segregacja odpadów. Miasto planuje również zakup prostej linii sortowniczej i jej uruchomienie w drugiej połowie bieżącego roku. Planowane jest też odzyskiwanie odpadów palnych z przeznaczeniem na produkcję paliwa alternatywnego. - Porównując planowaną cenę w Tarnowie z innymi tego typu zakładami w regionie, widać że cena unieszkodliwienia tony zmieszanych odpadów komunalnych jest w naszym mieście najniższa – uzasadniają autorzy projektu.

Faktycznie cena za takie usługi w Krakowie wynosi 210 złotych, Krośnie – 171 złotych, Rzeszowie 200 zł., Myślenicach 225 zł., a w Nowym Sączu 179 złotych.

28.01.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy weźmiesz udział w wyborach parlamentarnych?
| | | |