Ogólnopolski Festiwal "Tydzień Talentów"

Od przeszło 25 lat organizowany jest w Tarnowie Ogólnopolski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych "TYDZIEŃ TALENTÓW". Jego cel to promocja młodych artystów, poprzez stworzenie im możliwości rozwijania kariery na estradach koncertowych. Festiwal jest imprezą na trwałe wpisaną w życie muzyczne Tarnowa i kraju. Koncerty odbywają się zarówno w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, jak i w Tarnowie.


Od ponad ćwierć wieku Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna, kontynuując tradycje Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego, organizuje Ogólnopolski Festiwal "Tydzień Talentów", pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Kolejne edycje gromadzą młodych muzyków z całej Polski, którzy prezentują swe umiejętności przed Komisją Opiniującą złożoną z artystów i autorytetów w dziedzinie muzyki.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 1982. "Tydzień Talentów" jest najstarszą tego rodzaju imprezą w regionie, o takiej randze i rozpoznawalności, nie tylko w Polsce ale i na świecie.
Dla wielu młodych muzyków występ w Tarnowie jest pierwszym krokiem w karierze artystycznej, tak jak był furtką do sławy m. in. Waldemara Malickiego , Tomasza Strahla, Rafała Kwiatkowskiego, Jakuba Jakowicza oraz Rafała Blechacza.

Organizowany corocznie "Tydzień Talentów" wrósł na trwałe w pejzaż polskiego życia muzycznego i stał się imprezą potrzebną, oczekiwaną zarówno przez słuchaczy jak i samych artystów. Nobilitacją dla tej parady obiecujących talentów są jej goście - wybitni muzykolodzy, krytycy i popularyzatorzy.

Komisja Opiniująca wydając rekomendacje dla najciekawszych osobowości festiwalu zobowiązuje się do całorocznej promocji wybranych muzyków. Centrum Paderewskiego, organizator imprezy, zapewnia koncerty promocyjne oraz pozyskuje sponsorów, dzięki którym laureaci są nagradzani.

Koncerty festiwalowe odbywają się zarówno w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, jak i w Tarnowie. W programie każdej imprezy stałym elementem jest koncert "Tarnowskie Talenty", w całości poświęcony młodym, uzdolnionym muzycznie tarnowianom.

06.04.2011
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |