Borzęcin wyróżniony

Gmina Borzęcin została wyróżniona w 10 edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku" w kategorii „Polska Wolna od Azbestu”. Stosowny certyfikat odebrał wójt Borzęcina podczas Gali Laureatów 6 lutego w Warszawie. Patronat nad Konkursem sprawował Prezydent RP Lech Kaczyński.

Na zaproszenie Michała Wojtczaka, sekretarza Narodowej Rady Ekologicznej, Wójt Gminy Borzęcin wziął udział w Gali Laureatów i Wyróżnionych 10 edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku", która odbyła się 6 lutego w Warszawie. W trakcie uroczystości Janusz Kwaśniak odebrał nadany przez Stanisława Kostrzewskiego, Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej certyfikat, potwierdzający, że leżąca w powiecie brzeskim gmina Borzęcin wyróżniona została w konkursie, w kategorii „Polska wolna od azbestu”. - To wyróżnienie jest ukoronowaniem podejmowanych przez gminę Borzęcin od kilku lat działań w zakresie usuwania szkodliwego dla środowiska azbestu. Mamy nie tylko inwentaryzację i założenia programowe w zakresie jego usuwania, ale jako jedna z nielicznych gmin w kraju od kilku lat ze środków własnych, w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska finansujemy mieszkańcom jego utylizację – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina.

To dziesiąta z kolei edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Głównym celem pomysłodawców w 1998 roku było wyróżnienie tytułem laureata tych, którzy odważyli się poczynić inwestycje proekologiczne, mało wówczas popularne, a bardzo kosztowne.

Na przestrzeni lat Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” zmienił nieco swoje cele i priorytety. Celem głównym pozostało dalej promowanie tych „odważnych” i najbardziej wyróżniających się w działaniach dla ekologii i ochrony środowiska, ale nadto Narodowa Rada Ekologiczna - koordynator programowy Konkursu - zaczęła nagradzać laureatów już nie za pojedyncze działanie, ale za kompleksowe rozwiązania mające wpływ na zmianę stanu środowiska w gminie czy regionie.
Corocznie o tytuł laureata konkursu ubiega się kilkaset podmiotów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Parlamentu RP oraz przedstawiciele izb, związków i stowarzyszeń celowych. Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku" jest uznawany za najbardziej opiniotwórczy w Polsce. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP Lech Kaczyński.
09.02.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy weźmiesz udział w wyborach parlamentarnych?
| | | |